krakow.pl
       

tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

SEKCJA PŁETWONURKOWA


Nurkowanie jako dyscyplina
 
Nurkowanie ze sprzętem (ang. Scuba diving) - można określić jako dyscyplinę polegającą na "przebywaniu" pod wodą przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, w celach: rekreacyjnych, sportowych, naukowych, technicznych, ratunkowych lub militarnych.

Ze względu na głębokość nurkowań i ich specyfikę nurkowanie można podzielić na trzy zasadnicze odmiany:

Nurkowanie rekreacyjne (bez dekompresyjne) - dopuszczające zanurzenia na głębokość nie przekraczającą 40 m w głąb i ściśle określające proporcje czasu i głębokości według jakich nurek może przebywać pod wodą.

Nurkowanie techniczne (ang. tech diving-dekompresyjne*) – gdzie przekracza się limity nurkowania bezdekompresyjnego. Jest to nurkowanie trudne logistycznie, przekraczające limity rekreacyjne (zarówno głębokości i/lub czasu pobytu pod wodą), związane ze zmianami mieszanin oddechowych pod powierzchnią wody, wykonywane z użyciem bardziej skomplikowanych konfiguracji i większej ilości sprzętu, złożonym planowaniu, dla osób o bardzo dobrym stanie zdrowia.

Nurkowanie swobodne (ang. free diving) – nurkowanie na jednym wstrzymanym oddechu.

Często do sportów nurkowych zalicza się także Snurkowanie (ang. Snorkel diving)

 

Copyright - 2024 - Krakowski Klub OYAMA