krakow.pl
       

tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

SKŁADKI

Zarządzenie Krakowskiego Klubu OYAMA w sprawie składki członkowskiej
i indywidualnej licencji OYAMA Polskiej Federacji Karate
w sezonie 2023/2024 

 1. Osoby początkujące (po raz pierwszy rozpoczynające treningi karate od września br.) są zwolnione z wpłaty raty składki członkowskiej za wrzesień 2023. 
 2. Wszyscy ubiegłoroczni uczestnicy zajęć, wpłacają ratę składki członkowskiej za wrzesień w wysokości 150 zł. do dnia 15 września br. 
 3. Rata składki członkowskiej za pozostałe miesiące wynosi 150 zł. od osoby.
 4. Miesięczne raty składki członkowskiej są stałe i obowiązkowe niezależnie od tego czy w miesiącu jest 6 czy 9 treningów stacjonarnych lub prowadzonych w trybie pracy zdalnej (w przypadku ograniczeń epidemicznych).
 5. W okresie letnich wakacji zajęcia będą się odbywać według odrębnego grafiku.
 6. Wysokość miesięcznej raty składki członkowskiej jest niezależna od ilości i przyczyn nieobecności ucznia na zajęciach. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane. Nieobecność na treningach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w zajęciach innych grup, działających w naszym Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia. 
 7. Miesięczne raty składki członkowskiej należy wpłacać do 5 dnia bieżącego miesiąca (wyjątek stanowi rata za wrzesień dla ubiegłorocznych uczestników zajęć, którzy wpłacają za wrzesień 150 zł do dnia 15 września br.
 8. UWAGA! Ze względu na obowiązujące przepisy księgowe na przelewach bankowych oraz pocztowych prosimy podawać w tytule: imię i nazwisko ćwiczącego, adres oraz opis: Rata składki członkowskiej za …….. (tu podać za jaki miesiąc).
  Przykład: Jan NOWAK, ul. Jana 2/3, Kraków, Rata składki członkowskiej za październik 2023
  Prosimy nie wpisywać żadnych innych sformułowań!
 9. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto Krakowskiego Klubu OYAMA: Santander Bank:
  nr 75 1500 1142 1211 4008 9020 0000. 
 10. Instruktor prowadzący zajęcia nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat gotówkowych rat składki i wydawania dowodów wpłaty. 
 11. Dowód wpłaty/lub wydruk/ miesięcznej raty składki należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
 12. Krakowski Klub OYAMA promuje udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach Oyama karate dlatego składka członkowska wynosi: 250 zł. za 2 osoby, 300 zł. za 3 osoby, 350 zł. za 4 osoby  i więcej. 
 13. W przypadku wcześniej zdeklarowanego udziału w zajęciach raz w tygodniu, na pisemny wniosek rodzica, klub może obniżyć wysokość miesięcznej raty składki: do wysokości 100 zł. za 1 osobę, do 150 zł. za 2 osoby, do 200 zł. za 3 osoby i 250 zł. za 4 osoby i więcej.  Dwa powyższe systemy obniżek (punkt 12 i 13) nie łączą się i nie ma możliwości stosowania  dwóch na raz.
 14. Coroczna składka za indywidualną licencję OYAMA Polskiej Federacji Karate wynosi 20 zł./od osoby. Należy ją wpłacić na ww. konto Klubu z dopiskiem ”indywidualna licencja”. Dowód wykonania przelewu wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją przystąpienia do Klubu należy złożyć na ręce prowadzącego instruktora po rozpoczęciu zajęć. Na tej podstawie następuje oficjalnie przyjęcie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 15. Raty składki członkowskiej za czerwiec, lipiec i sierpień 2024 mają być wpłacone jednorazowo – kwartalnie- w czerwcu, w łącznej kwocie 150 zł.
 16. Krakowski Klub OYAMA zastrzega sobie prawo podwyższenie miesięcznych lub kwartalnych rat składki członkowskiej w przypadku wzrostu: kosztów najmu sal gimnastycznych, składek ZUS lub podatków z tytułu zatrudnienia instruktorów.
 17. Opłaty za udział w egzaminach na stopnie uczniowskie KYU (sesja zimowa, wiosenna, letnia oraz na obozie) należy wpłacać na ww. konto Klubu. 
 18. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA Polskiej Federacji Karate. Ich wysokość zostanie podana pisemnie wszystkim uczniom przed każdą sesją egzaminacyjną.


Copyright - 2024 - Krakowski Klub OYAMA