krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

SKŁADKI

Zarządzenie Krakowskiego Klubu OYAMA w sprawie składki członkowskiej
i indywidualnej licencji OYAMA Polskiej Federacji Karate
w 2023 Roku

Kraków, 18.01.2023


Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA ogłasza przerwę w treningach karate w czasie ferii zimowych w Małopolsce w dniach: 30.01-12.02.2023 r.

 1. Równocześnie, Zarząd KK OYAMA, obniża ratę składki członkowskiej za luty 2023 r. o 50% w związku z falą zachorowań wśród uczniów.

 2. Zwykła rata składki członkowskiej za luty 2023 wynosi 60 zł.

 3. W przypadku 2 osób z rodziny, łączna kwota miesięcznej raty składki za luty 2023 wynosi: 90 zł., w przypadku 3 osób i więcej – 100 zł.

----------------

Kraków, 18.01.2023 r.

 1. Miesięczna rata składki członkowskiej od dnia 01.03.2023 r. wynosi 140 zł. od osoby.

 2. Miesięczne raty składki członkowskiej są stałe i obowiązkowe niezależnie od tego czy w miesiącu jest 6 czy 9 treningów stacjonarnych lub prowadzonych w trybie pracy zdalnej (w przypadku ograniczeń epidemicznych.).

 3. W okresie ferii zimowych oraz letnich wakacji zajęcia będą się odbywać według odrębnych harmonogramów.

 4. Wysokość miesięcznej raty składki członkowskiej jest niezależna od ilości i przyczyn nieobecności ucznia na zajęciach. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane. Nieobecność na treningach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w zajęciach innych grup, działających w naszym Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia. 

 5. Miesięczne raty składki członkowskiej należy wpłacać do 5 dnia bieżącego

 6. UWAGA! Ze względu na obowiązujące przepisy księgowe na przelewach bankowych oraz pocztowych prosimy o podawanie w tytule: imię i nazwisko ćwiczącego, adres oraz opis:
  Rata
  składki członkowskiej za …….. (tu podać za jaki miesiąc)
  Przykład: Jan NOWAK, ul. Jana 2/3, Kraków, Rata składki członkowskiej za marzec 2023

  P
  rosimy nie wpisywać żadnych innych sformułowań!.

 7. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto Krakowskiego Klubu OYAMA: Santander Bank:
  nr 75 1500 1142 1211 4008 9020 0000.

 8. Instruktor prowadzący zajęcia nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat gotówkowych rat składki i wydawania dowodów wpłaty.

 9. Dowód wpłaty/lub wydruk/ miesięcznej raty składki należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu. 

 10. Krakowski Klub OYAMA promuje udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate. W przypadku 2 osób, łączna kwota miesięcznej raty składki wynosi: 210 zł., a w przypadku 3 osób i więcej łącznie 230 zł.

 11. W przypadku wcześniej zdeklarowanego udziału w zajęciach raz w tygodniu, na pisemny wniosek rodzica, klub może obniżyć wysokość raty składki miesięcznej do 80 zł.

 12. Coroczna składka za indywidualną licencję OYAMA Polskiej Federacji Karate wynosi 20 zł./od osoby. Należy ją wpłacić na ww. konto Klubu z dopiskiem ”indywidualna licencja”. Dowód wykonania przelewu wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją przystąpienia do Klubu należy złożyć na ręce prowadzącego instruktora po rozpoczęciu zajęć. Na tej podstawie członkowie Klubu zostaną oficjalnie przyjęci i ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 13. Raty składki członkowskiej za czerwiec, lipiec i sierpień 2023 wpłacone są jednorazowo - kwartalnie w łącznej kwocie 140 zł.

 14. Krakowski Klub OYAMA zastrzega sobie prawo podwyższenie miesięcznych lub kwartalnych rat składki członkowskiej w przypadku wzrostu: kosztów najmu sal gimnastycznych, składek ZUS lub podatków z tytułu zatrudnienia instruktorów.

 15. Opłaty za udział w egzaminach na stopnie uczniowskie KYU (sesja zimowa, wiosenna, letnia oraz na obozie) należy wpłacać na ww. konto Klubu.

 16. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA Polskiej Federacji Karate. Ich wysokość zostanie podana pisemnie wszystkim uczniom przed każdą sesją egzaminacyjną.


Copyright - 2023 - Krakowski Klub OYAMA