krakow.pl
       

tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

REKREACYJNA SEKCJA ALPINISTYCZNA


Z poradnika turysty górskiego

 


"Każdy kto podejmuje podróż jako cel sam w sobie, jest turystą".1. Wprowadzenie - Wymagania psychofizyczne.

Turystyka górska wymaga odpowiedniej wydolności organizmu. Brak kondycji, skrajne wyczerpanie i lęk – niewątpliwe towarzystwo alpinisty, taternika, zwyczajnego cepra na tatrzańskim szlaku – może prowadzić w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Na górskich szlakach nie ma bezpiecznych miejsc. Ta skrajność jest wyczuwalna na każdym kroku. Krystalizuje się w dolinach, pionowo wznoszącymi się turniami, z których spadające kamyki wielkości lodówki to rzecz codzienna; urzeczywistnia się na graniach, które w jednej chwili oferują obszerne trawniki, by zaraz wąską ścieżynką wkroczyć w stromy żleb, przetrawersować kruchy piarg, czy przejść nad wysoką skalną zerwą.

Chodzenie w górach zmusza do stałej czujności. Trudną ją zachować, gdy jest się zajętym walką z własnym organizmem. Wytrenowany człowiek jest o wiele bardziej odporny na wszelkie kaprysy pogody, i łatwiej dostrzega to piękno, jakie kryje się w niesamowitej scenerii górskich szczytów, walczących o pierwszeństwo w chmurach.

Należy pamiętać: intensyfikuj wysiłek stopniowo, zaczynaj od mniejszych gór i wspinaj się coraz wyżej, zdobywaj doświadczenie, poznawaj własne możliwości i redukuj lęk. Nie rzucaj się na „głęboką wodę”, bo w górach takie podejście prowadzi do piargów, ale kilkaset metrów poniżej, w swobodnym locie.

Pod słowem trening nie kryje się wyłącznie sprawność naszych nóg, czy zwiększona wydolność krążenia. To szereg dodatkowych umiejętności, wykorzystywanych podczas wypraw. Każdy turysta górski powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu:

  • doboru odpowiedniego sprzętu i ubioru, w zależności od planowanej trasy,
  • znajomości topografii obszaru, po którym mamy się poruszać,
  • orientacji w terenie przy użyciu mapy i kompasu,
  • bezpiecznego poruszania się w górach,
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • zagrożeń pogodowych, np. lawiny kamienne i śnieżne, deszcze i burze,
  • wyboru obozowiska, przymusowego biwaku.

Tak obszerną wiedzę nie zdobywa się nagle. Nie ma tu miejsca na wielkie objawienia, a erudycja i oczytanie nie zastąpi doświadczenia, zdobytego w kilometrach zadeptanych szlaków, dlatego trenuj i ucz się, bo góry są dla ludzi mądrych.

Copyright - 2024 - Krakowski Klub OYAMA