krakow.pl
       

tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

ZJAZDY SPRAWOZDAWCZE OYAMA IKF I OYAMA PFK
9 DAN dla Hanshi Jana Dyducha

Dnia 07.10.2023 r., w Hotelu IBIS w Krakowie-Nowej Hucie odbyły się Zjazdy Sprawozdawcze OYAMA Międzynarodowej Federacji Karate (OYAMA IKF) i OYAMA Polskiej Federacji Karate za okres 2021-2023, z udziałem delegatów z Polski, Niemiec, Estonii, Węgier i Norwegii. Nasz Klub był reprezentowany przez Jana Dyducha, Andrzeja Pierzchałę, Stefana Więckowskiego, Roberta Bretnera i Radosława Dyducha. W czasie spotkania omówiono najważniejsze cele Organizacji na lata 2024-2026, w zakresie współzawodnictwa sportowego i szkolenia specjalistycznego.

Na oficjalny wniosek niemieckich klubów, zgodnie z „Regulaminem nadawania stopni mistrzowskich w OYAMA IKF”, Zjazd Delegatów Federacji nadał jednogłośnie Hanshi Janowi Dyduchowi stopień mistrzowski 9 dan za wybitne zasługi organizacyjne, szkoleniowe oraz sportowe na rzecz rozwoju Oyama karate na arenie międzynarodowej.  

Na uzasadniony wniosek Hanshi Dyducha, Zjazd jednogłośnie promował Andrzeja Pierzchałę (Kraków) na stopień mistrzowski 8 dan i przyznał mu tytuł Saiko Shihan, a Pawłowi Pajdakowi (Sosnowiec) i Witoldowi Choińskiemu (Białystok) nadał stopnie mistrzowskie 7 dan.

SERDECZNIE GRATULUJEMY NASZYM MISTRZOM, OSU!


Copyright - 2024 - Krakowski Klub OYAMA