krakow.pl
       

tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

LETNIE EGZAMINY UCZNIOWSKIE


Foto. Radosław Dyduch

  

DO WIADOMOŚCI UCZNIÓW I RODZICÓW

KOMUNIKAT

 

Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA informuje, że dniach 6 - 13 czerwca 2023 r. zostaną przeprowadzone letnie egzaminy na stopnie uczniowskie (kyu) zgodnie z podanym wykazem.

1. Uczniowie zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami szkoleniowo-egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate.

2. Warunkiem przystąpienia do ww. egzaminu jest:

 • członkostwo Krakowskiego Klubu OYAMA i posiadanie indywidualnej licencji członkowskiej OYAMA Polskiej Federacji Karate,

 • zapłacenie raty składki członkowskiej za kwiecień, maj i czerwiec br.,

 • złożenie „Zgłoszenia do udziału w egzaminie” na ręce instruktora,

 • przelanie opłaty egzaminacyjnej na konto bankowe Krakowskiego Klubu OYAMA przed egzaminem, zgodnie z poniższą tabelką.

  Krakowski Klub OYAMA
  ul. Szuwarowa 8/6, 30- 384 Kraków
  Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
  nr 75 1500 1142 1211 4008 9020 0000
  Opis: „Za egzamin”.

3. Zgodnie z decyzją Zarządu OYAMA PFK z dnia 26.08.2021 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości:

STOPIEŃ SZKOLENIOWY KYU

Opłata

Od 10 kyu do do 5 kyu, 5 kyu junior i 5 kyu senior włącznie

80 zł.

4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior

100 zł.

3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior

110 zł.

2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior

120 zł.

1 kyu (od 16 lat)

220 zł.

4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzamin w innych terminach ( np. ze względu na chorobę, wycieczkę szkolną lub poprawkę).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, normalnie biorą udział w zajęciach.

8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.

 

.....................................................................................................................................................( odciąć)

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W EGZAMINIE (złożyć na ręce instruktora prowadzącego zajęcia)

Zgłaszam swój udział w egzaminie na stopień: ............ kyu

Imię i nazwisko kandydata: .....................................................................................................

Data urodzenia..........................................................Podpis...................................................
                                        (dzień, miesiąc, rok)


WYKAZ EGZAMINÓW  

Data egzaminu

Godz.

Miejsce egzaminu

Instruktor grupy

Egzaminator

06.06.23
wtorek

17.00 i
18.00

Szk. Podst. Nr 92
os. Strusia 19

Sensei Piotr Król 1 dan
Sensei Krzysztof Socha 3 dan

Sensei
P.Król 1 dan

12.06.23
poniedziałek

18.30

Szk. Podst. Nr 129,
os. Na Wzgórzach 13

Sensei Marcin Pawłowski 1 dan
Sensei Anna Wójcik 1 dan

Sensei
M.Pawłowski 1 dan
Sensei
A.Wójcik 1 dan

12.06.23
poniedziałek

18.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

12.06.23
poniedziałek

19.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

12.06.23
poniedziałek

18.00

Szk. Podst. Nr 18,
ul. Półkole 11

Sensei Radosław Dyduch 2 dan
Sensei Ewa Brzezińska 1 dan
Sensei Mateusz Bugajski 2 dan

Sensei
M.Bugajski 2 dan

12.06.23
poniedziałek

18.00 i
19.15

Szk. Podst. Nr 113
ul. Stachiewicza 33

Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

12.06.23
poniedziałek

18.00

Szk. Podst. Nr 91
os. Handlowe 4

Sensei Krzysztof Kuc 2 dan

Sensei E.Majcherczyk 3 dan

13.06.23
wtorek

17.15 i
18.30

Szk. Podst. 107
ul. Zdrowa 6

Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan
Sempai Bartłomiej Grzyb 1 kyu

Shihan

A.Pierzchała 7 dan

13.06.23
wtorek

18.00

Szk. Podst. Nr 91
os. Handlowe 4

Sensei Edyta Majcherczyk 3 dan

Sensei
E.Majcherczyk 3 dan

13.06.23
wtorek

18.30

Szk. Podst. Nr 88
os. Szklane Domy 2

Sensei Mateusz Bugajski 2 dan
Sempai Kacper Dorsz 2 kyu

Sensei
M.Bugajski 2 dan

13.06.23
wtorek

17.00

Szk. Podst. Nr 31
ul. Prusa 18

Sempai Michał Hardek 1 kyu

Sempai
M.Hardek 1 kyu

13.06.23
wtorek

17.00

Szk. Podst. Nr 114
ul. Łąkowa 31

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

13.06.23
wtorek

18.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

13.06.23
wtorek

19.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Edyta Majcherczyk 3 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

13.06.23

19.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Hanshi Jan Dyduch 8 dan

Hanshi
J. Dyduch 8 dan

Copyright - 2024 - Krakowski Klub OYAMA