krakow.pl
       

tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

HANDEL LUDŹMI

Porady dla młodzieży


Atrakcyjna oferta może być fikcją

 

ISTOTNE UWAGI I WSKAZÓWKI DLA MŁODZIEŻY

 • Uważaj na wyjątkowo atrakcyjne oferty biur pośrednictwa pracy, biur podróży czy agencji matrymonialnych. Propozycja pracy w charakterze kelnerki, sekretarki, modelki, tancerki, pielęgniarki, opiekunki itp. może okazać się drogą do przymuszonej prostytucji lub niewolniczej pracy,

 • Uważaj na osoby wzbudzające szczególne zaufanie i zapewniające natychmiastową pomoc w wyjeździe,

 • Uważaj na strony internetowe, ogłoszenia i reklamy dotyczące super okazji, związanych z atrakcyjną, dobrze płatną i nie wymagającą kwalifikacji pracą,

 • Propozycja interesującej pracy, atrakcyjnego związku, ciekawego wyjazdu turystycznego, nauki języka, zdobycia wykształcenia może okazać się pułapką,

 • Niefrasobliwość, naiwność i łatwowierność w kontaktach, pokusa łatwego i szybkiego zarobku może nieodwracalnie zmienić twoje życie,

 • Dziecko przekraczające granicę państwową samotnie lub bez opieki rodziców może być ofiarą handlu.

 

Zanim podejmiesz decyzję o wyjeździe za granicę, pamiętaj o następujących zasadach:

 • Dopełnij wszelkich formalności (sprawdź ważność swojego paszportu, jeśli wyjeżdżasz na jego podstawie i ewentualnych pozwoleń, zgromadź inne konieczne do podjęcia pracy dokumenty, np.: zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe),

 • Ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia),

 • Sprawdź czy pośrednik (firma pośrednicząca), oferujący ci pracę, działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany i posiada odpowiedni certyfikat.

 • Upewnij się, że twój pracodawca istnieje. Dowiedz się o nim jak najwięcej, najlepiej od pośrednika. Poproś o adres, numer telefonu. Skontaktuj się z nim,

 • Dowiedz się, na co możesz liczyć ze strony pośrednika w razie kłopotów w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana lub masz problemy z pracodawcą). Poproś o zobowiązanie na piśmie,

 • Dokładnie czytaj wszystkie dokumenty, które pokazuje ci pośrednik, zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli czegoś nie rozumiesz – pytaj,

 • Jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania,

 • Zrób kserokopię dokumentów, które ze sobą zabierasz (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną fotografię,

 • Zostaw adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyruszać w pojedynkę). Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy,

 • Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz), np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost przez telefon, np. przekaż pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.

 

Po podjęciu decyzji o wyjeździe koniecznie zabierz ze sobą:

 • Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów tam otrzymasz pomoc,

 • Słownik lub rozmówki, jeśli nie masz pewności, czy dasz sobie radę z miejscowym językiem,

 • Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo możesz wówczas zatelefonować do Polski (tylko na numer telefonu stacjonarnego), o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka, która połączy rozmowę mówi po polsku,

 • Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i pomoc,

 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas pobytu za granicą zachorujesz NFZ pokryje koszty leczenia, jednak nie wszystkie. Przed wyjazdem upewnij się, jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być pokryte przez NFZ,

 • Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem,

 • Pieniądze (może to być także karta kredytowa lub czeki). Zapas na „czarną godzinę”, aby mieć środki na powrót do Polski.

 

Będąc za granicą pamiętaj, że:

 • Nikt nie ma prawa więzić cię, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek – także do pracy,

 • Masz prawo do obrony swoich praw,

 • Jeśli trafiłeś na policję – czy to, jako poszkodowany, czy jako podejrzany, masz prawo do tłumacza – domagaj się tego.

 

Opracowano na podstawie konspektu Sensei Roberta BRETNERA 4 dan, pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 

Literatura

Dziecko krzywdzone, teoria, badania, praktyka, Problem handlu dziećmi i dzieci cudzoziemskich bez opieki (Fundacja Dzieci Niczyje)-Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Instytut Matki i Dziecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Instytut Ekspertyz Sądowych, Wydział Pedagogiczny UW, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,

Problem handlu dziećmi w Polsce i na świecie (Fundacja Dzieci Niczyje), 
Materiały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – Departament Polityki Migracyjnej,
Materiały własne (Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie).

Copyright - 2024 - Krakowski Klub OYAMA