krakow.pl
       

tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

XXII Krakowska Olimpiada OYAMA Karate

SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM

 

Foto arch.: Radosław Dyduch

 

FINAŁ

 

Centrum Rozwoju Com-Com Zone
Ul. Ptaszyckiego 6
Kraków- Nowa Huta, 19 listopada 2023 r./niedziela/

 

REGULAMIN IMPREZY

 

 1. Założenia organizacyjne

 2. Konkurencje dla dzieci początkujących

 3. Konkurencje dla dzieci II rok treningów

 4. Konkurencje dla dzieci średnio-zaawansowanych i zaawansowanych.

 5. Nagrody

 6. Zgłoszenie do finałów Olimpiady/ wyniki

 7. Sędziowie

 8. Publiczność


 

1. Założenia organizacyjne

 

Organizator

Krakowski Klub OYAMA
30- 834 Kraków, ul. Szuwarowa 8/6
tel. (12) 643-50-83
e-mail: biuro@oyama-krakow.pl
www.oyama-krakow.pl

 • Dyrektor Olimpiady: Hanshi Jan Dyduch 9 dan (tel. 602-698287)

 • Sędzia Główny Olimpiady: Saiko Shihan Andrzej Pierzchała 8 dan (tel. 602-739971), e-mail: andrzej.pierzchala@gmail.com

Uczestnictwo

W 22.Olimpiadzie mogą wziąć udział członkowie Krakowskiego Klubu OYAMA, w wieku do 12 lat, uczestnicy programu « Sport przeciw wykluczeniom ».

Cel Olimpiady: Udział każdego dziecka uczęszczającego na zajęcia OYAMA karate, w rywalizacji rekreacyjno-sportowej (dziecko może wziąć udział tylko w jednej konkurencji!)

Termin realizacji:

Eliminacje: w dniach: 13–14.11.2023 r.
Finał: dnia 19.11.2023 r. (Niedziela)

Miejsce i czas:

Eliminacje: w ramach prowadzonych zajęć, każdy instruktor przeprowadza na swojej grupie rywalizację sportową w ramach niżej wymienionych konkurencji.

Finał: Centrum Rozwoju Com-Com Zone, Kraków- Nowa Huta, ul. Ptaszyckiego 6, dnia 19.11.2023 r. (Niedziela) w godz. 09.00 – 13.00.

Przybycie i rejestracja zespołów wraz z instruktorami/ opiekunami: 09.00 – 10.00.

Rozpoczęcie zawodów o godz.10.15.

Podział na kategorie wiekowe lub stopień zaawansowania:

W przypadku dzieci początkujących (1 rok treningów) wyróżniamy

  • Kategoria (Przedszkole i klasa - 0)

  • Kategoria (7 lat) 1 klasa

  • Kategoria (8 lat) 2 klasa

  • Kategoria (9 lat) 3 klasa

  • Kategoria (10 lat) 4 klasa

  • Kategoria (11 lat) 5 klasa

  • Kategoria (12 lat) 6 klasa

W przypadku dzieci (2 rok treningów) wyróżniamy:

  • Kategoria (7 lat) 1 klasa

  • Kategoria (8 lat) 2 klasa

  • Kategoria (9 lat) 3 klasa

  • Kategoria (10 lat) 4 klasa

  • Kategoria (11 lat) 5 klasa

  • Kategoria (12 lat) 6 klasa

W przypadku dzieci średnio-zaawansowanych i zaawansowanych wyróżniamy:

  • Kategoria (8 lat) 2 klasa

  • Kategoria (9 lat) 3 klasa

  • Kategoria (10 lat) 4 klasa

  • Kategoria (11 lat) 5 klasa

  • Kategoria (12 lat) 6 klasa

UWAGA: W uzasadnionych przypadkach, organizator zastrzega sobie prawo do dzielenia lub łączenia kategorii wiekowych, z uwzględnieniem podziału na chłopców i dziewczęta, w poszczególnych konkurencjach finału Olimpiady.

 

2. Konkurencje dla dzieci początkujących

Dwubój sprawnościowy

- Slalom (szybkość i zwinność)
- Rzut 2 kg piłką lekarską (siła)

 

3. Konkurencje dla dzieci 2 rok treningów

 

A. Dwubój sprawnościowy

- Slalom z przenoszeniem piłki lekarskiej, bieg i „bieg pieskiem”.
- Rzut 2 kg piłką lekarską (siła)

B. Trójbój techniczny

Kategoria 7 i 8 lat (1 i 2 klasa)
- kin-geri
- mae-keage
- uchi-keage

Kategoria 9 i10 lat (3 i 4 klasa)
- kin-geri
- uchi-keage
- mae-geri-chudan

Kategoria 11 i 12 lat (5 i 6 klasa)
- mae-geri-chudan
- mawashi-geri-chudan
- seiken-ago-uchi (podwójne)

 

4. Konkurencje dla dzieci 3 rok treningów i więcej

 

A. Dwubój sprawnościowy

- Slalom z przenoszeniem piłki lekarskiej, bieg i „bieg pieskiem”.
- Rzut 2 kg piłką lekarską (siła)

B. Trójbój techniczny

Kategoria: 8 i 9 lat (2 i 3 klasa)
- mae-geri-chudan
- mawashi-geri-chudan
- seiken-ago-uchi z hiza-geri-chudan w ruchu

Kategoria: 10,11 i 12 lat (4, 5 i 6 klasa)
- mae-geri-jodan w ruchu
- mawashi-geri-jodan w ruchu
- seiken-ago-uchi z hiza-geri-chudan w ruchu

 

5. Konkurencja uzupełniająca: PRZECIĄGANIE LINY

 

Dzieci, które w finale Olimpiady nie zajmą w swoich konkurencjach I, II lub III miejsca, wystartują w konkurencji uzupełniającej „PRZECIĄGANIA LINY”. Ze względu na spodziewany udział małych dzieci, konkurencja ta, ma na celu zachęcić najmłodszych do dalszej rywalizacji, pomimo pierwszych niepowodzeń. Daje szansę na zdobycie pamiątkowego medalu i radość z udziału w zawodach.

 

6. Finał. Udział i nagrody

 

1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w eliminacjach w każdej konkurencji 22. Krakowskiej Olimpiady Oyama Karate otrzymują medale: złoty, srebrny i brązowy.
2. Dzieci, które zdobędą I lub II miejsca w eliminacjach Olimpiady w danej konkurencji, reprezentują swoją grupę w tej konkurencji w finałach 22. Krakowskiej Olimpiady OYAMA Karate.
3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z konkurencji finału Olimpiady otrzymują odpowiednio medale: złoty, srebrny i brązowy. Sędzia główny może przyznać dodatkowe medale, w każdej z kategorii danej konkurencji.
4. Dzieci, które nie zajmą w swoich konkurencjach I, II lub III miejsca, wystartują w konkurencji dodatkowej - PRZECIĄGANIA LINY i w zależności od wyniku swojego zespołu, otrzymają złote, srebrne lub brązowe medale.
5. Udział dzieci w Olimpiadzie jest bezpłatny.

 

7. Zgłoszenie do finałów Olimpiady/ wyniki

 

Na załączonych- standardowych drukach zgłoszenia do udziału w finałach Olimpiady, należy wpisać nazwisko i imię zawodnika oraz rodzaj i numer szkoły.

W nieprzekraczalnych terminie tj. do dnia 15.11.2023 r., (do środy - włącznie, do godz. 22.00). należy przesłać te zgłoszenia na adres elektroniczny Saiko Shihan Andrzeja Pierzchały: andrzej.pierzchala@gmail.com

UWAGA: Każde dziecko może wziąć udział tylko w jednej konkurencji!.

Młodzież nie bierze udziału w Olimpiadzie.

 

8. Sędziowie.

 

Sędziami w zawodach eliminacyjnych (w grupach) są prowadzący zajęcia instruktorzy, którzy na zakończenie rywalizacji, na tych zajęciach uroczyście wręczają medale. Strojem sędziowskim w eliminacjach jest kimono (karate-gi).
Sędziami w finałach Olimpiady w dniu 19.11.2023 r. są instruktorzy Klubu ubrani w ciemne spodnie, ciemne skarpetki, białe koszule wraz plakietkami sędziowskimi i w wiśniowe krawaty.

 

9. Publiczność.

 

Udział widzów w finałach Olimpiady jest bezpłatny.
Uwaga ! Aby zająć miejsce na trybunach hali, widzowie muszą ubrać obuwie zastępcze przy drzwiach- bezpośrednio przed wejściem na halę!.

 

Copyright - 2024 - Krakowski Klub OYAMA