krakow.pl
       

tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

FERIE ZIMOWE I ZMIANA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
W 2023 ROKU


Tatry. Grań Ornaku. Foto Marcin Karlikowski

 

Drodzy Shihan, Sensei i Sempai, OSU!
Szanowni Rodzice


Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA ogłasza przerwę w treningach karate w czasie ferii zimowych w Małopolsce w dniach: 30.01-12.02.2023 r. W tym okresie Biuro Zarządu Klubu będzie nieczynne. Życzymy udanego wypoczynku, OSU!

  1. Równocześnie, Zarząd KK OYAMA, obniża ratę składki członkowskiej za luty 2023 r. o 50% w związku z falą zachorowań wśród dzieci.

  2. Zwykła rata składki członkowskiej za luty 2023 wynosi 60 zł.

  3. W przypadku 2 osób z rodziny, łączna kwota miesięcznej raty składki za luty 2023 wynosi: 90 zł., w przypadku 3 osób i więcej – 100 zł.

 Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA równocześnie informuje, że:

  1. Zgodnie z Uchwałą z dnia 04.09.2022 r., punkt 16, zmuszony jest do podwyższenia miesięcznych rat składki członkowskiej do wysokości 140 zł począwszy od dnia 1 marca 2023 roku (za marzec) ze względu na duży wzrost kosztów najmu sal gimnastycznych oraz kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem instruktorów (ZUS!).

  2. W przypadku wcześniej zdeklarowanego udziału w zajęciach raz w tygodniu, na pisemny wniosek rodzica, klub może obniżyć wysokość raty składki miesięcznej do 80 zł.

  3. Krakowski Klub OYAMA promuje udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate. W przypadku 2 osób, łączna kwota miesięcznej raty składki począwszy od 1 marca 2023 wynosi: 210 zł., a w przypadku 3 osób i więcej- łącznie 230 zł.

  4. Podkreśla się, że rata składki członkowskiej nie jest miesięczną opłatą za treningi. Jest niezależna od ilości i przyczyn nieobecności ucznia na zajęciach. 

Ze sportowym pozdrowieniem, OSU! 

Prezes Zarządu 
Krakowskiego Klubu OYAMA
(-) Jan Dyduch

 

Copyright - 2023 - Krakowski Klub OYAMA