krakow.pl
       

tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

EGZAMINY UCZNIOWSKIE


Prezentacja kata. Foto. Radosław Dyduch

 

DO WIADOMOŚCI UCZNIÓW I RODZICÓW

KOMUNIKAT

 

Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA informuje, że dniach 10-13 CZERWCA 2024 r. zostaną przeprowadzone letnie egzaminy na stopnie uczniowskie (kyu) zgodnie z podanym wykazem.

1. Uczniowie zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami szkoleniowo-egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate.

2. Warunkiem przystąpienia do ww. egzaminu jest:

  • członkostwo Krakowskiego Klubu OYAMA i posiadanie indywidualnej licencji członkowskiej OYAMA Polskiej Federacji Karate,
  • zapłacenie rat składki członkowskiej za okres: kwiecień-czerwiec 2024,
  • złożenie „Zgłoszenia do udziału w egzaminie” na ręce instruktora,
  • przelanie opłaty egzaminacyjnej na konto bankowe Krakowskiego Klubu OYAMA przed egzaminem, zgodnie z poniższą tabelką.

Krakowski Klub OYAMA
ul. Szuwarowa 8/6, 30- 384 Kraków
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
nr 75 1500 1142 1211 4008 9020 0000
Opis: „Za egzamin”.

3. Zgodnie z decyzją Zarządu OYAMA PFK z dnia 26.08.2023 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości:

STOPIEŃ SZKOLENIOWY KYU

Opłata

Od 10 kyu do do 5 kyu, 5 kyu junior i 5 kyu senior włącznie

100 zł.

4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior

120 zł.

3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior

140 zł.

2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior

160 zł.

1 kyu (od 16 lat)

240 zł.

4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzamin w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, normalnie biorą udział w zajęciach.

8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.

.........................................................................................................................................( odciąć)

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W EGZAMINIE (złożyć na ręce instruktora prowadzącego zajęcia)

Zgłaszam swój udział w egzaminie na stopień: ............ kyu

Imię i nazwisko kandydata: .....................................................................................................

Data urodzenia..........................................................Podpis...................................................
                                                                                                                   
  ( dzień, miesiąc, rok)

 

 

WYKAZ EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ 2024

Data egzaminu

Godz.

Miejsce egzaminu

Instruktor grupy


Egzaminator

 

10.06.24
poniedziałek 

18.00 i 19.15

Szk. Podst. Nr 113
ul. Stachiewicza 33

Saiko Shihan Andrzej Pierzchała 8 dan

Saiko Shihan
A.Pierzchała 8 dan

10.06.24
poniedziałek 

18.00

Szk. Podst. Nr 91
os. Handlowe 4

Sensei Angelika Tucznio 2 dan

Sensei
E.Majcherczyk 3 dan

10.06.24
poniedziałek

18.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

10.06.24
poniedziałek

19.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

10.06.24
poniedziałek 

18.00

Szk. Podst. Nr 18,
ul. Półkole 11

Sensei Radosław Dyduch 2 dan
Sensei Ewa Brzezińska 1 dan

Sensei 
R.Dyduch 2 dan

11.06.24
wtorek

17.00

Szk. Podst. Nr 114
ul. Łąkowa 31

Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Łukasz Stelmaszczuk 1 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

11.06.24
wtorek

17.00 i 18.00

Szk. Podst. Nr 92
os. Strusia 19

Sensei Piotr Król 1 dan
Sensei Krzysztof Socha 3 dan

Sensei
P.Król 1 dan

11.06.24
wtorek

17.15 i

18.30

Szk. Podst. 107
ul. Zdrowa 6

Saiko Shihan Andrzej Pierzchała 8 dan
Sensei Bartłomiej Grzyb 1 dan

Saiko Shihan
A.Pierzchała 8 dan

11.06.24
wtorek

18.00

Szk. Podst. Nr 91
os. Handlowe 4

Sensei Edyta Majcherczyk 3 dan

Sensei
E.Majcherczyk 3 dan

11.06.24
wtorek

18.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

13.06.24
czwartek

18.30

Szk. Podst. Nr 88
os. Szklane Domy 2

Sensei Mateusz Bugajski 3 dan
Sempai Kacper Dorsz 1 kyu

Sensei
M.Bugajski 3 dan

11.06.24
wtorek

19.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Edyta Majcherczyk 3 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

12.06.24
środa 

18.30

Szk. Podst. Nr 129,
os. Na Wzgórzach 13

Sensei Marcin Pawłowski 1 dan
Sensei Anna Wójcik 1 dan

Sensei
M.Pawłowski 1 dan

13.06.24
czwartek

19.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

13.06.24
czwartek

19.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Hanshi Jan Dyduch 9 dan

Hanshi
J. Dyduch 9 dan

 

 

Copyright - 2024 - Krakowski Klub OYAMA