krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

ZAPISY

 

Zarządzenie Krakowskiego Klubu OYAMA w sprawie składki członkowskiej oraz indywidualnej licencji OYAMA Polskiej Federacji Karate
w sezonie 2020/2021

 

 1. Składka członkowska dla osób początkujących w sezonie 2020/2021 (od września br. do sierpnia 2021 włącznie) wynosi 900 zł, wrzesień jest gratis.

 2. Składka członkowska dla kontynuujących treningi w sezonie 2020/2021 wynosi 950 zł. Ubiegłoroczni uczestnicy zajęć, wpłacają za wrzesień 50 zł.

 3. Ubiegłoroczni uczestnicy zajęć z grup trenujących w: SP 36, ul. Mazowiecka 70, SP 31, ul. Prusa 18 i SP 88, os. Szklane Domy 2, są zwolnieni z opłaty raty miesięcznej za wrzesień i płacą roczną składkę w wysokości 900 zł.

 4. Składka członkowska (z uwzględnieniem zwolnień dla uczniów ze szkół w punkcie nr 3) płatna jest w pozostałych miesięcznych ratach po 100 zł od osoby.

 5. Raty składki za czerwiec, lipiec i sierpień 2021 wpłacone są jednorazowo - kwartalnie w łącznej kwocie 100 zł za trzy miesiące. 

 6. Miesięczne lub kwartalne raty składki członkowskiej są stałe i obowiązkowe niezależnie od tego czy w miesiącu jest 6 czy 9 treningów stacjonarnych lub prowadzonych w trybie pracy zdalnej (w przypadku ograniczeń epidemicznych.)

 7. Wysokość miesięcznej raty składki członkowskiej lub kwartalnej jest niezależna od ilości i przyczyn nieobecności ucznia na zajęciach. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane. Nieobecność na treningach stacjonarnych można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w zajęciach innych grup, działających w naszym Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia. 

 8. Miesięczne raty składki członkowskiej należy wpłacać do 5 dnia bieżącego miesiąca (wyjątek stanowi rata za wrzesień dla ubiegłorocznych uczestników zajęć, którzy wpłacają za wrzesień 50 zł do dnia 15 września br.

 9. UWAGA! Ze względu na obowiązujące przepisy księgowe na przelewach bankowych oraz pocztowych prosimy o podawanie w tytule: imiona i nazwiska ćwiczącego, adresu oraz opisu: Składka członkowska, rata za …….. (tu podać dany miesiąc) Przykład: Jan NOWAK, ul. Jana 2/3, Kraków, Składka członkowska, rata za październik 2020 Prosimy nie wpisywać żadnych innych sformułowań!.

 10. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto Krakowskiego Klubu OYAMA: Santander Bank: nr 75 1500 1142 1211 4008 9020 0000.

 11. Instruktor prowadzący zajęcia nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat gotówkowych rat składki i wydawania dowodów wpłaty.

 12. Dowód wpłaty/lub wydruk/ miesięcznej lub kwartalnej raty należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu. 

 13. Krakowski Klub OYAMA promuje udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate. W przypadku 2 osób, łączna kwota miesięcznej raty wynosi: 150 zł., a w przypadku 3 osób i więcej łącznie 160 zł.

 14. Coroczna opłata za indywidualną licencję OYAMA Polskiej Federacji Karate wynosi 20 zł./od osoby. Należy ją wpłacić na ww. konto Klubu z dopiskiem ”indywidualna licencja”. Dowód wykonania przelewu wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją przystąpienia do Klubu należy złożyć na ręce prowadzącego instruktora najpóźniej do dnia 12 października 2020 r. Na tej podstawie Członkowie Klubu zostaną oficjalnie przyjęci i ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 15. Opłaty za udział w egzaminach na stopnie uczniowskie KYU (sesja zimowa, wiosenna i letnia) należy wpłacać na ww. konto Klubu.

 16. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA Polskiej Federacji Karate. Ich wysokość zostanie podana pisemnie wszystkim uczniom przed każdą sesją.

Copyright - 2021 - Krakowski Klub OYAMA