krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

ZAPISY

 

 

Zarządzenie Krakowskiego Klubu OYAMA w sprawie składki członkowskiej
oraz indywidualnej licencji OYAMA Polskiej Federacji Karate
w sezonie 2019/2020


  

 1. Składka członkowska dla osób początkujących w sezonie 2019/2020 wynosi 765 zł, wrzesień jest gratis.

 2. Składka członkowska dla kontynuujących treningi w sezonie 2019/2020 wynosi 855 zł.

 3. Składka członkowska płatna jest w miesięcznych ratach po 90 zł od osoby  (za wyjątkiem lutego 2020, kiedy wynosi 45 zł od osoby ze względu na ferie zimowe w Małopolsce).

 4. Składka członkowska, jak i jej miesięczne raty są stałe. Uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki (w tym m.in. ferie zimowe, „zielone szkoły” czy rekolekcje). To znaczy, że niezależnie od tego czy w miesiącu jest 5 czy 9 treningów należy zapłacić taką samą składkę członkowską, podzieloną na miesięczne raty.  

 5. W przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca członek Klubu jest zwolniony z obowiązku zapłacenia miesięcznej raty składki.

 6. W przypadku krótszych nieobecności na treningach członek Klubu jest zobowiązany do zapłacenia pełnej raty miesięcznej składki, niezależnie od przyczyny nieobecności i ilości opuszczonych zajęć. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane.

 7. Nieobecność na zajęciach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach  innych grup, działających w naszym Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia. 

 8. Miesięczne raty składki członkowskiej należy wpłacać do 5 dnia bieżącego miesiąca (wyjątek stanowi rata za wrzesień dla ubiegłorocznych uczestników zajęć, którzy wpłacają 90 zł do dnia 15 września br.).

 9. UWAGA! Ze względu na obowiązujące przepisy księgowe na przelewach bankowych oraz pocztowych prosimy o podawanie w tytule: imiona i nazwiska ćwiczącego, adresu oraz opisu: Składka członkowska, rata za …….. (tu podać dany miesiąc) Prosimy nie wpisywać żadnych innych sformułowań!
  Przykład: Jan NOWAK, ul. Jana 2/3, Kraków, Składka członkowska, rata za grudzień 2019.

 10. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto Krakowskiego Klubu OYAMA: Santander Bank: nr 75 1500 1142 1211 4008 9020 0000.

 11. Instruktor prowadzący zajęcia nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat gotówkowych rat składki i wydawania dowodów wpłaty.

 12. Dowód wpłaty/lub wydruk/ miesięcznej raty należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu. 

 13. Krakowski Klub OYAMA promuje udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate. W przypadku 2 osób z rodziny, łączna kwota miesięcznej raty wynosi: 160 zł., w przypadku 3 osób – 210 zł., a w przypadku 4 osób - 240 zł.

 14. Coroczna opłata za indywidualną licencję OYAMA Polskiej Federacji Karate wynosi 30 zł. Należy ją wpłacić na ww. konto Klubu z dopiskiem ”indywidualna licencja”. Dowód wykonania przelewu wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją przystąpienia do Klubu należy złożyć na ręce prowadzącego instruktora najpóźniej do dnia 11 października 2019 r. Na tej podstawie Członkowie Klubu zostaną oficjalnie przyjęci do Stowarzyszenia i ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 15. Opłaty za udział w egzaminach na stopnie uczniowskie KYU (sesja zimowa, wiosenna i letnia) należy wpłacać wyłącznie na ww. konto Klubu.

 16. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA Polskiej Federacji Karate. Ich wysokość zostanie podana pisemnie wszystkim uczniom przed każdą sesją.

Copyright - 2020 - Krakowski Klub OYAMA