krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

ZAPISY

Uchwała Zarządu Krakowskiego Klubu OYAMA

ws. ferii zimowych

i zmiany składki członkowskiej w 2022 roku.

Kraków, dnia 20.12.2021 r.

 

 1. Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA ogłasza przerwę w treningach w czasie ferii zimowych w Małopolsce tj. od 17 do 30 stycznia 2022 r. W tym okresie Biuro Zarządu Klubu będzie nieczynne.

 2. Równocześnie, Zarząd KK OYAMA, obniża ratę składki członkowskiej za styczeń 2022 r. o 50% w związku z epidemią COVID-19.

 3. Zwykła rata składki członkowskiej za styczeń 2022 wynosi 50 zł.

 4. W przypadku 2 osób z rodziny, łączna kwota miesięcznej raty składki za styczeń 2022. wynosi: 75 zł., w przypadku 3 osób i więcej – 90 zł.

 5. Obniżka, o której mowa w punktach 1-3 nie dotyczy grupy treningowej w SP 92, na os. Strusia 19.

 6. Miesięczną ratę składki członkowskiej za styczeń 2022. należy wpłacić niezwłocznie na konto klubu.

 7. Osoby, które wpłaciły składkę wyższą, odliczą powstałą nadpłatę przy wpłacie raty składki miesięcznej za luty 2022.

Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA równocześnie informuje, że:

 1. Zgodnie z Uchwałą z dnia 26.08.2021 r., punkt 16 i wcześniejszymi prognozami, zmuszony jest do podwyższenia miesięcznych rat składki członkowskiej do wysokości 120 zł począwszy od dnia 1 lutego 2022 roku ze względu na wzrost kosztów najmu sal gimnastycznych oraz kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem instruktorów.

 2. W przypadku wcześniej zdeklarowanego udziału w zajęciach raz w tygodniu, na pisemny wniosek rodzica, klub może obniżyć wysokość raty składki miesięcznej do 70 zł.

 3. Krakowski Klub OYAMA promuje udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate. W przypadku 2 osób, łączna kwota miesięcznej raty składki począwszy od 1 lutego 2022 wynosi: 180 zł., a w przypadku 3 osób i więcej łącznie 210 zł.

 4. Podkreśla się, że rata składki członkowskiej nie jest miesięczną opłatą za treningi. Jest niezależna od ilości i przyczyn nieobecności ucznia na zajęciach.

UWAGA

 1. Miesięczne lub kwartalne raty składki członkowskiej są stałe i obowiązkowe niezależnie od tego czy w miesiącu jest 6 czy 9 treningów stacjonarnych lub prowadzonych w trybie pracy zdalnej (w przypadku ograniczeń epidemicznych.).

 2. Wysokość miesięcznej raty składki członkowskiej lub kwartalnej jest niezależna od ilości i przyczyn nieobecności ucznia na zajęciach. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane. Nieobecność na treningach stacjonarnych można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w zajęciach innych grup, działających w naszym Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia. 

 3. Miesięczne raty składki członkowskie należy wpłacać do 5 dnia bieżącego miesiąca.

 4. UWAGA! Ze względu na obowiązujące przepisy księgowe na przelewach bankowych oraz pocztowych prosimy o podawanie w tytule: imiona i nazwiska ćwiczącego, adresu oraz opisu: Rata składki członkowskiej za …….. (tu podać dany miesiąc) Przykład: Jan NOWAK, ul. Jana 2/3, Kraków, Rata składki członkowskiej za luty 2022 Prosimy nie wpisywać żadnych innych sformułowań!.

 5. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto Krakowskiego Klubu OYAMA: Santander Bank: nr 75 1500 1142 1211 4008 9020 0000.

 6. Instruktor prowadzący zajęcia nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat gotówkowych rat składki i wydawania dowodów wpłaty.

 7. Dowód wpłaty/lub wydruk/ miesięcznej lub kwartalnej raty składki należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu.

 1. Coroczna opłata za indywidualną licencję OYAMA Polskiej Federacji Karate wynosi 20 zł./od osoby. Należy ją wpłacić na ww. konto Klubu z dopiskiem ”indywidualna licencja”. Dowód wykonania przelewu wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją przystąpienia do Klubu należy złożyć na ręce prowadzącego instruktora po rozpoczęciu zajęć. Na tej podstawie Członkowie Klubu zostaną oficjalnie przyjęci i ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Opłaty za udział w egzaminach na stopnie uczniowskie KYU (sesja zimowa, wiosenna i letnia) należy wpłacać na ww. konto Klubu lub na ręce instruktora grupy.

 3. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA Polskiej Federacji Karate. Ich wysokość zostanie podana pisemnie wszystkim uczniom przed każdą sesją egzaminacyjną.

Copyright - 2022 - Krakowski Klub OYAMA