krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970


biuro@oyama-krakow.pl

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM KATA WALKI


Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan.
Foto. Radosław Dyduch

 
W dniu 7 stycznia 2017 r., w Hali Sportowej Centrum Rozwoju Com-Com-Zone, w Krakowie odbyło

się Ogólnopolskie Seminarium Oyama Karate poświęcone nauce nowych form walki: KUMITE NO KATA 1-3.
Pomimo bardzo silnego mrozu w całym kraju, w szkoleniu udział wzięło blisko 240 przedstawicieli
z 45 klubów zrzeszonych w OYAMA PFK, a także goście z Węgier, Norwegii i Wielkiej Brytanii.
Seminarium było adresowane do szefów klubów, kierowników wyszkolenia technicznego, trenerów,
instruktorów, sędziów oraz posiadaczy stopni mistrzowskich. Jak zawsze Krakowski Klub OYAMA      
był bardzo licznie reprezentowany.   


Powitanie uczestników Seminarium. Foto Radosław Dyduch


Seminarium otworzył Hanshi Jan Dyduch 8 dan, który pokrótce przypomniał najważniejsze wydarzenia 2016

roku, a także przedstawił cele i zakres wprowadzanych reform szkoleniowych. W dalszej kolejności,
mówca skupił się na opracowanych przez Komisje Techniczną Związku trzech nowych kata, poświęconych
walce (Kumite No Kata 1-3). Zgodnie z wieloletnią tradycją Organizacji, Hanshi powierzył prowadzenie
Seminarium nowemu Shihan- Andrzejowi Tomiałowiczowi 5 dan (Lubsko), który skoncentrował się na nauce
schematów form. Towarzyszący mu Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan skupił się z kolei na praktycznym
ich zastosowaniu.   


Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan w trakcie bunkai. Foto. Radosław Dyduch


Nasi koledzy-absolwenci ubiegłorocznego kursu Trenera II klasy: Andrzej Pierzchała, Krzysztof Socha, Maciej

Burnetko i Radosław Dyduch otrzymali dyplomy z uprawnieniami zawodowymi. Natomiast uczestnikom kursu
Instruktora Sportu w Oyama Karate: Łukaszowi Kwapieniowi i Piotrowi Krzysteczko wręczono legitymacje
i stosowne zaświadczenia. Gratulujemy, OSU!.Nasi reprezentanci. Foto. Radosław DyduchW drugiej części Mityngu, Hanshi Jan Dyduch 8 dan, Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan (Kraków), Shihan
Paweł Pajdak 6 dan (Sosnowiec) i Shihan Witold Choiński 6 dan (Białystok) wręczyli  pasy i certyfikaty
mistrzowskie m.in.  reprezentantom naszego Klubu- uczestnikom XVI Międzynarodowego Seminarium
Kwalifikacyjnego OYAMA IKF, Kraków 2016 /3 dan: Cezary Stolcman, 2 dan: Ewa Augustynek, Justyna Cyrulik,
Krzysztof Socha, Maciej Burnetko i Bartłomiej Potępa, 1 dan: Dominika Rapacz, Aleksandra Broda, Krzysztof
Kuc, Łukasz Kwapień, Radosław Dyduch, Jarosław Osiński i Bartłomiej Rapacz./ Gratulujemy, OSU!.
Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymali materiały szkoleniowe, zawierające m.in. schematy nowych kata walki.


SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SEMINARIUM
ZA POMOC I OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ, OSU!

 


Copyright - 2019 - Krakowski Klub OYAMA