krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

LETNIE EGZAMINY UCZNIOWSKIE


Foto: Radosław Dyduch

 

 

 

DO WIADOMOŚCI UCZNIÓW I RODZICÓW

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA informuje, że w dniach 03-14.06.2019 r. zostaną przeprowadzone egzaminy na stopnie uczniowskie (kyu), zgodnie z podanym harmonogramem SESJI LETNIEJ.

 

1. Uczniowie zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami  szkoleniowo-egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w sesji LETNIEJ 2019 r. jest:

  • członkostwo Krakowskiego Klubu OYAMA i posiadanie indywidualnej licencji członkowskiej OYAMA Polskiej Federacji Karate (plastikowej karty),

  • zapłacenie raty składki członkowskiej za MAJ i CZERWIEC 2019,

(dla przypomnienia: miesięczna rata składki za czerwiec wynosi 50% - 45 zł.)

  • złożenie „Zgłoszenia do udziału w egzaminie” na ręce instruktora,

  • okazanie instruktorowi dowodu wpłaty za udział w egzaminie - PRZELANEJ NA KONTO KLUBU z dopiskiem „za egzamin"

3. Zgodnie z decyzją Zarządu OYAMA PFK z dnia 09.06.2018 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości:

STOPIEŃ SZKOLENIOWY KYU

Opłata

Od 10 kyu do do 5 kyu, 5 kyu junior i 5 kyu senior włącznie

70 zł.

4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior

80 zł.

3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior

100 zł.

2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior

120 zł.

1 kyu (od 16 lat)

220 zł.

 
4
. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzamin w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, normalnie biorą udział w zajęciach.

8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.

 

.........................................................................................................................................( odciąć)

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W EGZAMINIE (złożyć na ręce instruktora prowadzącego zajęcia)

 

Zgłaszam swój udział w egzaminie na stopień: ............ kyu

 

Imię i nazwisko kandydata: .....................................................................................................

 

Data urodzenia..........................................................Podpis...................................................
                                                         ( dzień, miesiąc, rok)

 

 

Harmonogram egzaminów na stopnie uczniowskie

SESJA LETNIA 2019

 

Data egzaminu

Godz.

Miejsce egzaminu

Instruktor grupy

Egzaminator

03.06.2019 (Poniedziałek)

17.30

Szk. Podst. Nr 36
ul. Mazowiecka 70

Sensei Krzysztof Socha 2 dan

Sensei
K.Socha 2 dan

03.06.2019 (Poniedziałek)

18.15

Szk. Podst. Nr 129,
os. Na Wzgórzach 13

Sensei Bartłomiej Potępa 2 dan
Sempai Piotr Krzysteczko 1 kyu

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

04.06.2019 (wtorek)

17.00

Szk. Podst. Nr 88
os. Szklane Domy 2

Sensei Łukasz Kwapień 1 dan
Sensei Aleksandra Broda 1 dan

Sensei
Ł.Kwapień 1 dan

04.06.2019 (wtorek)

17.00

Szk. Podst. Nr 31
ul. Prusa 18

Sensei Krzysztof Kuc 1 dan
Sempai Michał Hardek 1 kyu

Sensei
K.Kuc 1 dan

04.06.2019
(wtorek)

17.00

Szk. Podst. Nr 92
os. Kalinowe 18

Sensei Piotr Król 1 dan
Sensei Krzysztof Socha 2 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

04.06.2019
(wtorek)

18.00

Szk. Podst. Nr 92
os. Kalinowe 18

Sensei Piotr Król 1 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

05.06.2019
(Środa)

Połączone grupy

18.00

Szk.Podst. Nr 91
os. Handlowe 4

Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

05.06.2019
(Środa)

18.00

Szk.Podst. Nr 18,
ul. Półkole 11

Sensei Maciej Burnetko 2 dan
Sensei Radosław Dyduch 1 dan

Sensei
M.Burnetko 2 dan

05.06.2019
(Środa)

18.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

05.06.2019
(Środa)

19.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

06.06.2019
(Czwartek)

16.30

Szk. Podst. Nr 114
ul. Łąkowa 31

Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Bartłomiej Potępa 2 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

06.06.2019
(Czwartek)

18.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

06.06.2019
(Czwartek)

19.15

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Maciej Burnetko 2 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

06.06.2019
(Czwartek)

17.15
i
18.30

Szk. Podst. 107
ul. Zdrowa 6

Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan
Sensei Maciej Burnetko 2 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

10.06.2019
(Poniedziałek)

18.00
i
19.15

Szk. Podst. Nr 113
ul. Stachiewicza 33

Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan
Sensei Aleksandra Broda 1 dan
Sensei Łukasz Kwapień 1 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

14.06.2019
(Piątek)
Egzamin na zielone i brązowe pasy, od 14 lat wzwyż

19.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Hanshi Jan Dyduch 8 dan
Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Hanshi
J.Dyduch 8 dan

 

Copyright - 2019 - Krakowski Klub OYAMA