krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970


biuro@oyama-krakow.pl

KALENDARZ PROGRAMU W 2017 r.

 

 1. Inauguracja działalności miejskiego ośrodka koordynacji piątej edycji programu w Krakowie.
  Termin realizacji: do 31.01.17  
   
 2. Powołanie tematycznych oraz klubowych koordynatorów piątej edycji programu na terenie miasta.
  Termin realizacji: do 31.01.17  
   
 3. Przeprowadzenie szkolenia dla koordynatorów, trenerów i instruktorów programu.
  Termin realizacji: do 31.01.17
   
 4. Wydanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych dla trenerów i instruktorów programu.
  Termin realizacji: do 31.01.17
   
 5. Organizacja „XVI Krakowskiej Olimpiady Oyama Karate Dzieci – Sport przeciw wykluczeniom”.
  Termin realizacji (finał) 19.03.17
   
 6. Seminarium szkoleniowe dla młodzieży, z udziałem instruktorów i trenerów, poświęcone realizacji programu.
  Termin realizacji: 10.06.17
   
 7. Śródroczna realizacja programu w wybranych 14 szkołach na terenie Krakowa.
  Termin realizacji: do 24.06.17
   
 8. Narada trenerów i instruktorów karate, poświęcona omówieniu działań zrealizowanych w I półroczu
  oraz organizacyjno-programowym przygotowaniom do II półrocza. Termin realizacji: 22.06.17
   
 9. Realizacja programu w trakcie dwóch letnich obozów z udziałem dzieci i młodzieży.
  Terminy realizacji: I obóz: 25.06-08.07.17., II obóz: ok. 17-30.07.17.
   
 10. Bieżące wydawanie materiałów informacyjnych, m.in. plakatów, ulotek.
  Termin realizacji: do 15.12.17.
   
 11. Śródroczna realizacja programu w wybranych 14 szkołach Krakowa.
  Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2017.
   
 12. Spotkania informacyjne i zajęcia inaugurujące II półrocze z nowymi uczestnikami programu oraz ich rodzicami.
  Termin realizacji: wrzesień.
   
 13. Seminarium szkoleniowe dla młodzieży, z udziałem instruktorów, trenerów oraz specjalistów,
  poświęcone realizacji programu. Termin realizacji: do 07.10.17
   
 14. Przygotowanie dyplomów uczestnictwa oraz specjalnych nagród dla uczestników programu,
  a także materiałów sprawozdawczych związanych z jego realizacją. Termin realizacji: listopad –grudzień.
   
 15. Zakończenie realizacji programu w 14 szkołach z udziałem dzieci i młodzieży oraz instruktorów, połączone
  z podsumowaniem oraz uroczystym wręczaniem dyplomów i nagród. Termin realizacji: 15 grudnia.
   
 16. Sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji programu. Termin realizacji: grudzień.
   
 17. Bieżące publikowanie materiałów dotyczących przebiegu i wyników programu (artykuły, zdjęcia)
  w Internecie, i w miarę możliwości, w lokalnych mediach. Termin realizacji: styczeń - grudzień.
Copyright - 2017 - Krakowski Klub OYAMA