krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

INSPEKTOR PAWEŁ DZIERŻAK 2 DAN!
Uroczystość w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie
 


Inspektor Paweł Dzierżak /2 dan/ i Hanshi Jan Dyduch.
Foto. Radosław Dyduch

 

      

 

W tych dniach, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się spotkanie Pana inspektora
Pawła Dzierżaka, Zastępcy Komendanta KWP z przedstawicielami władz naszej Organizacji z Hanshi Janem
Dyduchem 8 dan na czele. Delegacja OYAMA IKF, z udziałem  Shihan Andrzeja Pierzchały 7 dan,
Wiceprezesa OYAMA IKF ds. szkoleniowych i Sensei Radosława Dyducha 1 dan, Wiceprezesa OYAMA IKF
ds. organizacyjnych, została przyjęta z okazji jubileuszu XXV-lecia Oyama Karate w Polsce. Towarzyszył
jej Sensei Robert Bretner 4 dan, Wiceprezes Krakowskiego Klubu OYAMA, łączący w tym dniu, także
obowiązki gospodarza. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w uroczystości wzięli również udział:
Pan młodszy inspektor Piotr Kulesza, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP oraz Pan podinspektor Jacek
Górecki, Zastępca Naczelnika tego Wydziału.

 


Foto. Radosław Dyduch

 


W czasie spotkania, Hanshi Jan Dyduch złożył na ręce Zastępcy Komendanta serdeczne podziękowania

za wieloletnią pomoc oraz owocną współpracę w popularyzowaniu programów edukacyjnych i sportowo-
szkoleniowych naszego Związku. Równocześnie pogratulował gospodarzom licznych sukcesów zawodowych
z realizacją Światowych Dni Młodzieży na czele.

 


Naczelnik Wydziału Prewencji Piotr Kulesza/1 dan/
Foto. Radosław Dyduch

 

W imieniu OYAMA Międzynarodowej Federacji Karate, Hanshi Dyduch wręczył Panu Pawłowi Dzierżakowi certyfikat
i czarny pas na honorowy stopień mistrzowski 2 dan, a Panu Piotrowi Kuleszy na honorowy stopień mistrzowski 1 dan.
Z kolei Pan Jacek Górecki został wyróżniony listem gratulacyjnym za bardzo duży wkład  w  realizację miejskiego
programu „Sport przeciw wykluczeniom”.

 


Pan podinspektor Jacek Górecki. Foto. Radosław Dyduch

 


SERDECZNIE GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA WIELOLETNIĄ OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ,

OSU!

Copyright - 2021 - Krakowski Klub OYAMA