krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

SAMOOBRONA (2)Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan zaprasza


Opisujemy wykorzystanie piłeczki tenisowej w procesie doskonalenia umiejętności sprawnościowych przez dzieci i młodzież pod kątem samoobrony. Piłeczka tenisowa to bardzo przydatny przedmiot do ćwiczenia refleksu, zwinności, szybkości, spostrzegawczości, jak i pracy nóg. Uczestnik zajęć może wykonywać to sam, z jednym partnerem lub z kilkoma naraz. Ćwiczyć można jedną ręką lub oburącz, używając dwóch piłeczek na raz. Doskonalenie się polega na kozłowaniu piłeczką, rzucaniu i chwytaniu jej. Oto kilka wartościowych ćwiczeń.

Ćwiczenie 1  

 • Kozłuj piłeczką do tenisa, stojąc w pozycji walki, najpierw lewą potem prawą ręką.

Ćwiczenie 2

 • Kozłuj piłeczką do tenisa, poruszając się w pozycji walki do przodu i do tyłu, najpierw lewą, potem prawą ręką.

Ćwiczenie 3

 • Kozłuj piłeczką do tenisa, poruszając się w pozycji walki w różnych kierunkach, najpierw lewą, potem prawą ręką.

Ćwiczenie 4

 • Kozłuj piłeczką do tenisa, poruszając się w pozycji walki w różnych kierunkach,  najpierw lewą, potem prawą ręką, zmieniając wysokość odbicia poprzez mocniejsze lub słabsze jej kozłowanie.

Ćwiczenie 5

 • Kozłuj piłeczką do tenisa, poruszając się w pozycji walki w różnych kierunkach, raz prawą, raz lewą ręką, zmieniając  zarówno wysokość odbicia, jak i pozycję walki.

Ćwiczenie 6

 • Kozłuj piłeczką do tenisa, poruszając się w pozycji walki w różnych kierunkach, raz prawą, raz lewą ręką, zmieniając  zarówno wysokość odbicia,  jak i pozycję walki. Przy wysokim odbiciu należy zrobić obrót o 360° i bez przerwy kozłować dalej piłeczką.

Ćwiczenie 7

 • Wyrzuć piłeczkę tenisową jedną ręką na wysokość twarzy i chwyć ją tą samą ręką ruchem zbliżonym do uderzenia ciosem prostym.

Ćwiczenie 8  

 • Wyrzuć piłeczkę tenisową jedną ręką na wysokość twarzy i chwyć ją tą samą ręką ruchem zbliżonym do uderzenia ciosem sierpowym.

Ćwiczenie 9

 • Wyrzuć piłeczkę tenisową jedną ręką na wysokość twarzy i chwyć ją tą samą ręką  ruchem zbliżonym do uderzenia ciosem z dołu.

Ćwiczenie 10

 • Poruszaj się we wszystkich kierunkach, wyrzuć piłeczkę tenisową jedną ręką  na wysokość twarzy i chwyć ją tą samą ręką ruchem zbliżonym do uderzenia ciosami prostym, sierpowym lub z dołu.

Ćwiczenie 11

 • Poruszaj się we wszystkich kierunkach, wyrzuć piłeczkę tenisową jedną ręką na wysokość twarzy i chwyć ją drugą ręką ruchem zbliżonym do uderzenia ciosami prostym, sierpowym lub z dołu.

Ćwiczenie 12

 • Ćwiczenie w parach. Uczestnicy zająć stoją naprzeciwko siebie w odległości ustalonej przez instruktora. Ćwiczenie polega na bezpośrednim rzucaniu do siebie piłeczką tenisową i chwytaniu jej.

 

UWAGA Na początku uczestnicy rzucają do siebie piłeczką stojąc w miejscu. Kiedy opanują ćwiczenie powinni się przemieszczać w pozycji walki.

Ćwiczenie 13

 • Ćwiczenie w parach. Uczestnicy stoją naprzeciwko siebie w ustalonej odległości. Jeden z nich rzuca piłeczką tenisową w taki sposób, aby jego współćwiczący mógł chwycić ją po koźle prawą lub lewą ręką.

Ćwiczenie 14

 • Ćwiczenie w parach. Uczestnicy stoją naprzeciwko siebie Na sygnał poruszają się do przodu i do tyłu w pozycji walki, zmieniając odległość między sobą. Jeden z nich rzuca piłeczką tenisową w taki sposób, aby jego partner mógł chwycić ją po koźle prawą lub lewą ręką.

Ćwiczenie 15

 • Ćwiczenie w parach. Uczestnicy stoją naprzeciwko siebie Na sygnał poruszają się do przodu, do tyłu, w bok. Jeden z nich rzuca piłeczką tenisową w taki sposób, żeby jego współćwiczący mógł chwycić ją po koźle prawą lub lewą ręką.

Ćwiczenie 16

 • Ćwiczenie w parach. Uczestnicy zająć stoją naprzeciwko siebie w ustalonej odległości. .Jeden z nich rzuca piłeczką tenisową, drugi, po wykonaniu obrotu o 360°, chwyta piłeczkę odbitą po koźle prawą lub lewą ręką.

Ćwiczenie 17

 • Uczestnicy zajęć stoją w pozycji walki, trzymając w dłoniach, na wysokości twarzy, piłeczki tenisowe. Ręce proste w łokciach, grzbiety dłoni skierowania w dół. Ćwiczenie polega na jednoczesnym wyrzucie obu piłeczek w górę, po czym ponowne ich chwycenie, obracając dłonie grzbietami do góry.

Ćwiczenie 18

 • Wyrzuć piłeczkę tenisową do góry i ponownie ją przechwyć ruchem ciosu sierpowego, najpierw jedną, potem drugą ręką.

Ćwiczenie 19

 • Ćwiczenie jw., ale uczestnicy poruszają się w różnych kierunkach, wraz ze zmianą pozycji, z prawej na lewą.


Opracowano na podstawie: konspektu szkoleniowego Shihan Andrzeja Pierzchały 7 dan, trenera II klasy OYAMA PFK

Copyright - 2022 - Krakowski Klub OYAMA