krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

PRAWA DZIECKA


„dziecko, z powodu niedojrzałości fizycznej i umysłowej wymaga szczególnej opieki i troski, a także odpowiedniej opieki prawnej, zarówno przed urodzeniem, jak i po urodzeniu (…) ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepszego” / Deklaracja Praw Dziecka/


Każdemu dziecku przysługują prawa, które mają je chronić. Każde dziecko powinno znać swoje prawa, by móc z nich korzystać, ale również powinno pamięć, że inni też je posiadają. Godność. Jest przypisana każdemu człowiekowi, każdemu dziecku i nie można jej ani odebrać ani dać. Godność jest podstawą wszelkich praw nadanych dzieciom z całego świata, wobec których są sobie równi.

PRAWA DZIECKA
- prawo do życia bez przemocy,
- prawo do nauki,
- prawo do życia w rodzinie,
- prawo do wyrażania swoich uczuć,
- prawo do prywatności,
- prawo do zabawy,
- prawo do wolności.


WIERSZ MARCINA BRYKCZYŃSKIEGO

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los zmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta,
Spróbujcie dobrze zapamiętać.
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do robienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.      
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,
I każdego mogę na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa
A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wierszu poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej jak umiecie.Telefony alarmowe:
1. Polski Komitet Ochrony Praw Dziecka  626 94 19, 628 89 57, e-mail kopd@kopd.pl
2. Telefon dla Ofiar Przemocy „Niebieska linia”:  0 801 – 1200 02

Opracowano na podstawie: artykułu Joanny Dyduch pt. „Prawa dziecka”, wieloletniej wolontariuszki Polskiej Akcji Humanitarnej, autorki scenariuszy zajęć programu „Sport przeciw wykluczeniom”.

 

Copyright - 2022 - Krakowski Klub OYAMA