krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Jak należy właściwie pomagać?


 

Ostatni artykuł o pierwszej pomocy przedmedycznej wywołał bardzo duże zainteresowanie tą problematyką u naszych członków. Z tego powodu, prezentujemy drugą część poświęconą kolejnym ważnym zagadnieniom. Ponieważ uczniowie często są świadkami zdarzeń, w których konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy, to może się zdarzyć i to, że ich wiedza będzie przewyższała umiejętności dorosłych. Mogą wtedy pokierować poczynaniami starszych.

Kwestię podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy, dzieci powinny przedyskutować z rodzicami!.

Poniżej przedstawiamy trzy przypadki (na końcu jest słowniczek pojęć medycznych)

SYTUACJA I : PRZYTOMNY

Poszkodowany leży i nie rusza się.
Zanim podejdziesz do poszkodowanego sprawdź, czy Tobie nic nie grozi
    1. oceń miejsce zdarzenia, ewentualne zagrożenia: ruchliwa ulica, woda, prąd, pożar,
    2. sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny- czy reaguje:

  • głośno zapytaj, co się stało i jak się czuje,
  • delikatnie potrząśnij poszkodowanym ( np. za ramię),

    3. zawołaj po pomoc/ zadzwoń po pomoc pod nr 999 lub 112; informacje, które należy podać wzywając pomoc:

  • przedstawić się,
  • podać miejsce zdarzenia,
  • krótko opisać stan poszkodowanego.

    4. sprawdzaj, czy stan poszkodowanego się nie zmienił, mów do niego, uspokajaj.
    5. zapewnij ciepło.

Nie należy:
    1. przenosić poszkodowanego (są wyjątki).
    2. podawać napojów.

SYTUACJA II : NIEPRZYTOMNY

Poszkodowany leży i nie rusza się
    1. oceń miejsce wypadku oraz zagrożenia,
    2. sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny, czy reaguje. Jeżeli ustaliłeś, że jest nieprzytomny, to:
    3. wołaj o pomoc (ale nie pozostawiaj poszkodowanego samego),
    4. wykonaj zabiegi udrażniające drogi oddechowe:

  • delikatnie odchyl głowę ku tyłowi kładąc swoją rękę na czole poszkodowanego,
  • unieś żuchwę (dolną szczękę) palcami drugiej ręki.

Jeżeli podejrzewasz uraz kręgosłupa szyjnego, unieś żuchwę poszkodowanego, ale staraj się unikać odchylania głowy. Jeżeli uniesienie żuchwy nie udrożniło dróg oddechowych, to niewielkie  i delikatne odchylenie głowy do tyłu może być konieczne.

    5. utrzymując drożność dróg oddechowych sprawdzaj przez 10 sekund, czy poszkodowany prawidłowo oddycha:

  • zbliż swój policzek do ust poszkodowanego i wyczuj jego oddech,
  • słuchaj odgłosów oddychania,
  • jednocześnie patrz na ruchy klatki piersiowej.

    6. jeżeli poszkodowany oddycha normalnie, to z pozycji na plecach przewróć go na bok i ułóż w pozycji bezpiecznej (*),
    7. wezwij pomoc medyczną: 999 lub 112,
    8. sprawdź, czy stan poszkodowanego się nie zmienia (sprawdzaj oddech),
    9. zapewnij ciepło.

(*) układanie w pozycji bezpiecznej (poszkodowanego zastałeś leżącego na plecach)

    a) uklęknij na wysokości barku poszkodowanego,
    b) ułóż jego bliższe ramię tak, aby było zgięte w łokciu pod kątem prostym, skierowane ku górze,
    c) drugie ramię poszkodowanego ułóż na klatce piersiowej tak, by grzbiet ręki dotykał tego policzka, który jest bliżej ciebie (przytrzymuj tę rękę)
    d) drugą ręką chwyć za dalsze udo i podciągnij kolano ku górze ale tak, by stopa pozostała na podłożu,
    e) wciąż trzymając rękę poszkodowanego na policzku pociągnij za udo i przekręć  poszkodowanego do siebie,
    f) noga za którą pociągnąłeś ma pozostać zgięta pod kątem prostym, druga wyprostowana,
    g) głowę odchyl lekko do tyłu, aby zachować drożność dróg oddechowych (w utrzymaniu drożności dróg oddechowych pomocne będzie włożenie dłoni poszkodowanego pod podbródek).

Jeżeli nieprzytomny poszkodowany zaczyna wymiotować, należy go ja najszybciej ułożyć w pozycji bezpiecznej (na boku).
Jeżeli pomimo udrożnienia dróg oddechowych poszkodowany ma kłopoty z oddychaniem, to należy sprawdzić, czy w jego jamie ustnej nie ma jakiegoś ciała obcego.

SYTUACJA III : OMDLENIE (ZASŁABNIĘCIE)

    1. Ułóż poszkodowanego na plecach tak, aby nogi były wyżej niż biodra, głowa lekko do tyłu.
    2. Obserwuj jak oddycha.
    3. Zapewnij dopływ świeżego powietrza (np. wynieś poszkodowanego z tłumu, otwórz okno).
    4. Wezwij pomoc.
    5. Kontroluj stan poszkodowanego.

Słowniczek pojęć medycznych (wyjaśnienie dla uczniów)

PRZYTOMNY- to ktoś, kto reaguje na polecenia, można się z nim porozumieć poprzez słowa lub gesty (jeżeli nie może mówić);
GÓRNE DROGI ODDECHOWE- usta, nos, gardło, krtań;
DROŻNOŚĆ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH- brak przeszkód w przepływie powietrza;
CIAŁO OBCE- coś, czego nie powinno być w górnych drogach oddechowych i co utrudnia lub uniemożliwia oddychanie – powoduje niedrożność;
URAZ- zdarzenie, którego skutkiem jest uszkodzenie ciała, stanowi zagrożenie zdrowia lub życia;
RANA- rodzaj uszkodzenia skóry;
OBRZĘK (tzw. opuchlizna) - powiększenie obwodu fragmentu ciała;
OMDLENIE- chwilowa utrata przytomności, często poprzedzona zwiastunami  takimi jak: uczucie słabości, zawroty głowy, mroczki przed oczami, pocenie się;
POZYCJA BEZPIECZNA- pozycja na boku, w której należy ułożyć nieprzytomną osobę;

Artykuł opracowano na podstawie: Konspekt Sensei Ireneusza Kurnika 4 dan  (lekarz medycyny).
Skorzystano z materiałów Polskiej Rady Resuscytacji Fundacji Świat Dzieciom.

Copyright - 2022 - Krakowski Klub OYAMA