krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

21. Krakowska Olimpiada OYAMA Karate
SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM


Foto arch.: Radosław Dyduch

 

FINAŁ

Centrum Rozwoju Com-Com Zone
Ul. Ptaszyckiego 6
Kraków- Nowa Huta, 20 listopada 2022 r./niedziela/

 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

      09.00 - Rozpoczęcie rejestracji zawodników.
      10.00 - Zakończenie rejestracji zawodników.
      10.15 - Uroczyste otwarcie finału Olimpiady.
      10.30 - Rozpoczęcie zawodów w poszczególnych konkurencjach.
      12.30 - Wręczenie medali.
      13.00 - Zamknięcie finałów Olimpiady.


Aby zająć miejsce na trybunach hali, widzowie muszą ubrać obuwie zastępcze przy drzwiach- bezpośrednio przed wejściem na halę!.

Serdecznie zapraszamy i życzymy udanej imprezy, OSU !


21. Krakowska Olimpiada Oyama Karate, Kraków 2022
„SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM”REGULAMIN IMPREZY


      1. Założenia organizacyjne
      2. Konkurencje dla dzieci początkujących
      3. Konkurencje dla dzieci II rok treningów
      4. Konkurencje dla dzieci średnio-zaawansowanych i zaawansowanych.
      5. Nagrody
      6. Zgłoszenie do finałów Olimpiady/ wyniki
      7. Sędziowie
      8. Publiczność


    1.
Założenia organizacyjne

Organizator

Krakowski Klub OYAMA
30- 834 Kraków, ul. Szuwarowa 8/6  
tel. (12) 643-50-83
e-mail: biuro@oyama-krakow.pl
www.oyama-krakow.pl

 • Dyrektor Olimpiady: Hanshi Jan Dyduch 8 dan (tel. 602-698287)
 • Sędzia Główny Olimpiady: Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan (tel. 602-739971) e-mail: andrzej.pierzchala@gmail.com

Uczestnictwo

W 21.Olimpiadzie mogą wziąć udział członkowie Krakowskiego Klubu OYAMA,
w wieku do 12 lat, uczestnicy programu « Sport przeciw wykluczeniom ».

Cel Olimpiady: Udział każdego dziecka uczęszczającego na zajęcia OYAMA karate,
w rywalizacji rekreacyjno-sportowej (dziecko może wziąć udział tylko w jednej konkurencji!)

Termin realizacji:

Eliminacje: w dniach: 14–17.11.2022 r.
Finał: dnia 20.11.2022 r., (Niedziela)

Miejsce i czas:

Eliminacje: w ramach prowadzonych zajęć, każdy trener/instruktor przeprowadza na  swojej grupie rywalizację sportową w ramach niżej wymienionych konkurencji.
Finał: Centrum Rozwoju Com-Com Zone, Kraków- Nowa Huta, ul. Ptaszyckiego 6, dnia 20.11.2022 r. (Niedziela) w godz. 09.00 – 13.00.
Przybycie i rejestracja zespołów wraz z instruktorami/ opiekunami: 09.00 – 10.00.
Rozpoczęcie zawodów o godz.10.15.

Podział na kategorie wiekowe lub stopień zaawansowania:
 
W przypadku dzieci początkujących (1 rok treningów) wyróżniamy:

 • Kategoria (Przedszkole i klasa - 0)
 • Kategoria (7 lat) 1 klasa
 • Kategoria (8 lat) 2 klasa
 • Kategoria (9 lat) 3 klasa
 • Kategoria (10 lat) 4 klasa
 • Kategoria (11 lat) 5 klasa
 • Kategoria (12 lat) 6 klasa

W przypadku dzieci (2 rok treningów) wyróżniamy:

 • Kategoria (7 lat) 1 klasa
 • Kategoria (8 lat) 2 klasa
 • Kategoria (9 lat) 3 klasa
 • Kategoria (10 lat) 4 klasa
 • Kategoria (11 lat) 5 klasa
 • Kategoria (12 lat) 6 klasa


W przypadku dzieci średnio-zaawansowanych i zaawansowanych wyróżniamy:

 • Kategoria (8 lat) 2 klasa
 • Kategoria (9 lat) 3 klasa
 • Kategoria (10 lat) 4 klasa
 • Kategoria (11 lat) 5 klasa
 • Kategoria (12 lat) 6 klasa  


UWAGA: W uzasadnionych przypadkach, organizator zastrzega sobie prawo do dzielenia lub łączenia kategorii wiekowych, z uwzględnieniem podziału na chłopców i dziewczęta,
w poszczególnych konkurencjach finału Olimpiady.


2. Konkurencje dla dzieci początkujących

Dwubój sprawnościowy

- Slalom (szybkość i zwinność)
- Rzut 2 kg piłką lekarską (siła)


3.  Konkurencje dla dzieci 2 rok treningów


A. Dwubój sprawnościowy

- Slalom z przenoszeniem piłki lekarskiej, bieg i „bieg pieskiem”.
- Rzut 2 kg piłką lekarską (siła)

B. Trójbój techniczny

Kategoria 7 i 8 lat (1 i 2 klasa)
- kin-geri
- mae-keage
- uchi-keage

Kategoria 9 i10 lat (3 i 4 klasa)
- kin-geri
- uchi-keage
- mae-geri-chudan

Kategoria 11 i 12 lat (5 i 6 klasa)
- mae-geri-chudan
- mawashi-geri-chudan
- seiken-ago-uchi (podwójne)

4.  Konkurencje dla dzieci 3 rok treningów i więcej

A. Dwubój sprawnościowy

- Slalom z przenoszeniem piłki lekarskiej, bieg i „bieg pieskiem”.
- Rzut 2 kg piłką lekarską (siła)

B. Trójbój techniczny

Kategoria: 8 i 9 lat (2 i 3 klasa)
- mae-geri-chudan
- mawashi-geri-chudan   
- seiken-ago-uchi z hiza-geri-chudan w ruchu  

Kategoria: 10,11 i 12 lat (4, 5 i 6 klasa)
- mae-geri-jodan w ruchu
- mawashi-geri-jodan w ruchu
- seiken-ago-uchi z hiza-geri-chudan w ruchu


5. Konkurencja uzupełniająca: PRZECIĄGANIE LINY

Dzieci, które w finale Olimpiady nie zajmą w swoich konkurencjach I, II lub III miejsca, wystartują w konkurencji uzupełniającej „PRZECIĄGANIA LINY”. Ze względu na spodziewany udział wielu małych dzieci, konkurencja ta, ma na celu zachęcić najmłodszych do dalszej rywalizacji, pomimo pierwszych niepowodzeń. Daje szansę na zdobycie pamiątkowego medalu i radość z udziału w zawodach.


6. Finał. Udział i nagrody

1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w eliminacjach w każdej konkurencji
Olimpiady otrzymują medale: złoty, srebrny i brązowy.
2. Dzieci, które zdobędą I lub II miejsca w eliminacjach Olimpiady w danej konkurencji, reprezentują swoją grupę w tej konkurencji w finałach 21. Krakowskiej Olimpiady OYAMA Karate.
3. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z konkurencji finału Olimpiady otrzymują odpowiednio medale: złoty, srebrny i brązowy. Sędzia główny może przyznać dodatkowe medale, w każdej z kategorii danej konkurencji.
4. Dzieci, które nie zajmą w swoich konkurencjach I, II lub III miejsca, wystartują                                                     w konkurencji dodatkowej - PRZECIĄGANIA LINY i w zależności od wyniku swojego zespołu, otrzymają złote, srebrne lub brązowe medale.
5. Udział dzieci w Olimpiadzie jest bezpłatny.


7. Zgłoszenie do finałów Olimpiady/ Wyniki

Na załączonych- standardowych drukach zgłoszenia do udziału w finałach Olimpiady, należy wpisać nazwisko i imię zawodnika oraz rodzaj i numer szkoły.
W nieprzekraczalnych terminie tj. do dnia 17.11.2022 r., (do czwartku - włącznie, do godz. 22.00). należy przesłać te zgłoszenia na aktualny adres elektroniczny Shihan Andrzeja Pierzchały: andrzej.pierzchala@gmail.com

UWAGA: Każde dziecko może wziąć udział tylko w jednej konkurencji!.
Młodzież nie bierze udziału w Olimpiadzie.


8. Sędziowie.

Sędziami w zawodach eliminacyjnych (w grupach) są prowadzący zajęcia instruktorzy, którzy na zakończenie rywalizacji, na tych zajęciach uroczyście wręczają medale.
Strojem sędziowskim w eliminacjach jest kimono (karate-gi).
Sędziami w finałach Olimpiady w dniu 20.11.2022 r. są trenerzy i instruktorzy Klubu ubrani w ciemne spodnie, ciemne skarpetki, białe koszule wraz plakietkami sędziowskimi i w wiśniowe krawaty.


9. Publiczność.

Udział widzów w finałach Olimpiady jest bezpłatny.

Uwaga !  Aby zająć miejsce na trybunach hali, widzowie muszą ubrać obuwie zastępcze przy drzwiach- bezpośrednio przed wejściem na halę!.

  

 

Copyright - 2022 - Krakowski Klub OYAMA