krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

FERIE ZIMOWE I ZMIANA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2022 ROKU

 
Tatry Wschodnie. Foto Jan Dyduch

 

Drodzy Shihan, Sensei i Sempai, OSU!
Szanowni Rodzice


Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA ogłasza przerwę w treningach karate w czasie ferii zimowych w Małopolsce w dniach:
17-30.01.2022 r. W tym okresie Biuro Zarządu Klubu będzie nieczynne. Życzymy udanego wypoczynku, OSU!

  1. Równocześnie, Zarząd KK OYAMA, obniża ratę składki członkowskiej za styczeń 2022 r. o 50% w związku z epidemią COVID-19.

  2. Zwykła rata składki członkowskiej za styczeń 2022 wynosi 50 zł.

  3. W przypadku 2 osób z rodziny, łączna kwota miesięcznej raty składki za styczeń 2022. wynosi: 75 zł., w przypadku 3 osób i więcej – 90 zł.

  4. Obniżka, o której mowa w punktach 1-3 nie dotyczy grupy treningowej w SP 92, na os. Strusia 19.

  5. Miesięczną ratę składki członkowskiej za styczeń 2022. należy wpłacić niezwłocznie na konto klubu.

  6. Osoby, które wpłaciły składkę wyższą, odliczą powstałą nadpłatę przy wpłacie raty składki miesięcznej za luty 2022.

 

Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA równocześnie informuje, że:

  1. Zgodnie z Uchwałą z dnia 26.08.2021 r., punkt 16 i wcześniejszymi prognozami, zmuszony jest do podwyższenia miesięcznych rat składki członkowskiej do wysokości 120 zł począwszy od dnia 1 lutego 2022 roku ze względu na duży wzrost kosztów najmu sal gimnastycznych oraz kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem instruktorów.

  2. W przypadku wcześniej zdeklarowanego udziału w zajęciach raz w tygodniu, na pisemny wniosek rodzica, klub może obniżyć wysokość raty składki miesięcznej do 70 zł.

  3. Krakowski Klub OYAMA promuje udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate. W przypadku 2 osób, łączna kwota miesięcznej raty składki począwszy od 1 lutego 2022 wynosi: 180 zł., a w przypadku 3 osób i więcej- łącznie 210 zł.

  4. Podkreśla się, że rata składki członkowskiej nie jest miesięczną opłatą za treningi. Jest niezależna od ilości i przyczyn nieobecności ucznia na zajęciach. 

Ze sportowym pozdrowieniem, OSU! 

Prezes Zarządu 
Krakowskiego Klubu OYAMA
(-) Jan Dyduch

Copyright - 2022 - Krakowski Klub OYAMA