krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

EGZAMINY UCZNIOWSKIE


www.oyama-foto.pl

 

 

DO WIADOMOŚCI UCZNIÓW I RODZICÓW

KOMUNIKAT


    Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA informuje, że dniach 14-17 CZERWCA 2021 r. zostaną przeprowadzone LETNIE egzaminy na stopnie uczniowskie (kyu) zgodnie z podanym wykazem.

1. Uczniowie zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami   
szkoleniowo-egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate.
     
2.  Warunkiem przystąpienia do ww. egzaminu jest:

  • członkostwo Krakowskiego Klubu OYAMA i posiadanie indywidualnej licencji członkowskiej OYAMA Polskiej Federacji Karate za 2021 r.,
  • zapłacenie raty składki członkowskiej za kwiecień, maj i czerwiec br.
  • złożenie „Zgłoszenia do udziału w egzaminie” na ręce instruktora,

3. Zgodnie z decyzją Zarządu OYAMA PFK z dnia 09.06.2018 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości: 

STOPIEŃ SZKOLENIOWY KYU

Opłata

Od 10 kyu do do 5 kyu, 5 kyu junior i 5 kyu senior włącznie

70 zł.

4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior

80 zł.

3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior

100 zł.

2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior

120 zł.

1 kyu (od 16 lat)

220 zł.


4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzamin w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, normalnie biorą udział  w zajęciach.  

8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.
    
........................................................................................................................................( odciąć)ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W EGZAMINIE (złożyć na ręce instruktora prowadzącego zajęcia)
                 
                                                                                                         
Zgłaszam swój udział w egzaminie na stopień: ............ kyu


Imię i nazwisko kandydata: .....................................................................................................


Data urodzenia....................................................Podpis...................................................                                                 
                                
    (dzień, miesiąc, rok)

 

WYKAZ EGZAMINÓW W SESJI LETNIEJ 2021

 

Data egzaminu   Godz. Miejsce egzaminu Instruktor grupy                           Egzaminator  

14.06.21
Poniedziałek

18.00 i 19.15 Szk. Podst. Nr 113
ul. Stachiewicza 33
Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan Shihan
A.Pierzchała 7 dan
15.06.21
Wtorek
17.15 i 18.30 Szk. Podst. 107
ul. Zdrowa 6
Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan
Sensei Maciej Burnetko 2 dan
Shihan
A.Pierzchała 7 dan
15.06.21
Wtorek
17.00 Szk. Podst. Nr 31
ul. Prusa 18
Sempai Michał Hardek 1 kyu Sempai
Michał Hardek 1 kyu
14.06.21
Poniedziałek
18.00 Szk. Podst. Nr 18,
ul. Półkole 11
Sensei Maciej Burnetko 2 dan
Sensei Radosław Dyduch 2 dan
Sensei
M.Burnetko 2 dan
14.06.21
Poniedziałek
18.15 Szk. Podst. Nr 129,
os. Na Wzgórzach 13
Sensei Bartłomiej Potępa 2 dan
Sensei Marcin Pawłowski 1 dan
Sensei
B.Potępa 2 dan  
14.06.21
Poniedziałek
18.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30
Sensei Stefan Więckowski 4 dan   Sensei
S.Więckowski 4 dan  
14.06.21
Poniedziałek
19.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30
Sensei Stefan Więckowski 4 dan   Sensei
S.Więckowski 4 dan  
15.06.21
Wtorek
16.45 Szk. Podst. Nr 114
ul. Łąkowa 31
Sensei Stefan Więckowski 4 dan   Sensei
S.Więckowski 4 dan
15.06.21
Wtorek
18.15 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30
Sensei Stefan Więckowski 4 dan   Sensei
S.Więckowski 4 dan  
15.06.21
Wtorek
19.30 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30
Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Maciej Burnetko 2 dan
Sensei
S.Więckowski 4 dan
15.06.21
Wtorek
18.00 Szk. Podst. Nr 88
os. Szklane Domy 2
Sensei Łukasz Kwapień 2 dan   Sensei
Ł.Kwapień 2 dan
14.06.21
Poniedziałek
18.00   Szk. Podst. Nr 91
os. Handlowe 4
Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan
Sensei Krzysztof Kuc 1 dan
Sensei
E.Majcherczyk 2 dan
15.06.21
Wtorek
18.00 Szk. Podst. Nr 91
os. Handlowe 4
Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan Sensei
E.Majcherczyk 2 dan
15.06.21
Wtorek
17.00 i 18.00 Szk. Podst. Nr 92
os. Strusia 19
Sensei Piotr Król 1 dan
Sensei Krzysztof Socha 2 dan
Sensei
P.Król 1 dan
Sensei
K.Socha 2 dan
17.06.21
Czwartek
19.30 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30
Hanshi Jan Dyduch 8 dan
Sensei Stefan Więckowski 4 dan  
Sensei
S.Więckowski 4 dan
Copyright - 2021 - Krakowski Klub OYAMA