krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

EGZAMINY UCZNIOWSKIE


www.oyama-foto.pl

 

 

DO WIADOMOŚCI UCZNIÓW I RODZICÓW

KOMUNIKAT    Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA informuje, że dniach 29-31 MARCA 2021 r. zostaną przeprowadzone wiosenne egzaminy na stopnie uczniowskie (kyu) zgodnie z podanym wykazem.
W związku z epidemią COVID-19, trenerzy i instruktorzy otrzymali prawo do wcześniejszego przeprowadzenia części egzaminów.

1. Uczniowie zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami   
szkoleniowo-egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate.
     
2.  Warunkiem przystąpienia do ww. egzaminu jest:

    • członkostwo Krakowskiego Klubu OYAMA i posiadanie indywidualnej licencji członkowskiej OYAMA Polskiej Federacji Karate,
    • zapłacenie raty składki członkowskiej za luty i marzec br.,
    • złożenie „Zgłoszenia do udziału w egzaminie” na ręce instruktora,

3. Zgodnie z decyzją Zarządu OYAMA PFK z dnia 09.06.2018 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości:

STOPIEŃ SZKOLENIOWY KYU Opłata
Od 10 kyu do do 5 kyu, 5 kyu junior i 5 kyu senior włącznie 70 zł.
4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior 80 zł.
3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior 100 zł.
2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior 120 zł.
1 kyu (od 16 lat) 220 zł.

4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzamin w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, normalnie biorą udział  w zajęciach.  

8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.
    
...................................................................................................................................(odciąć)

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W EGZAMINIE (złożyć na ręce instruktora prowadzącego zajęcia)
                 
                                                                                                         
Zgłaszam swój udział w egzaminie na stopień: ............ kyu


Imię i nazwisko kandydata: .....................................................................................................


Data urodzenia.......................................................Podpis...................................................
                                    ( dzień, miesiąc, rok)

 


Data egzaminu

 

Godz.

Miejsce egzaminu

Instruktor grupy

Egzaminator

 

Do 31.03.21
Poniedziałek/ środa

18.00
i
19.15

Szk. Podst. Nr 113
ul. Stachiewicza 33

Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

Do 30.03.21
Wtorek

17.00

Szk. Podst. Nr 31
ul. Prusa 18

Sempai Michał Hardek 1 kyu

Sempai
Michał Hardek 1 kyu

Do 31.03.21
Poniedziałek/ środa

18.00

Szk. Podst. Nr 18,
ul. Półkole 11

Sensei Maciej Burnetko 2 dan
Sensei Radosław Dyduch 2 dan

Sensei
M.Burnetko 2 dan

Do 31.03.21
Poniedziałek/ środa

18.15

Szk. Podst. Nr 129,
os. Na Wzgórzach 13

Sensei Bartłomiej Potępa 2 dan
Sensei Marcin Pawłowski 1 dan

Sensei
B.Potępa 2 dan

Do 31.03.21
Poniedziałek/ środa

18.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

 

Sensei
S.Więckowski 4 dan

 

Do 31.03.21
Poniedziałek/ środa

19.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

 

Do 30.03.21
Wtorek

16.45

Szk. Podst. Nr 114
ul. Łąkowa 31

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

Do 30.03.21
Wtorek

18.15

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

 

Do 29.10.20
Wtorek

19.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Maciej Burnetko 2 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

Do 30.03.21
Wtorek

18.00

Szk. Podst. Nr 88
os. Szklane Domy 2

Sensei Łukasz Kwapień 2 dan

Sensei
Ł.Kwapień 2 dan

Do 30.03.21
Wtorek

17.15
i
18.30

Szk. Podst. 107
ul. Zdrowa 6

Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan Sensei Maciej Burnetko 2 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

Do 31.03.21
Poniedziałek/ środa

18.00

 

Szk. Podst. Nr 91
os. Handlowe 4

Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan
Sensei Krzysztof Kuc 1 dan

Sensei
E.Majcherczyk 2 dan

Do 30.03.21
Wtorek

18.00

Szk. Podst. Nr 91
os. Handlowe 4

Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan

Sensei
E.Majcherczyk 2 dan

Do 30.03.21
Wtorek

17.00
i
18.00

Szk. Podst. Nr 92
os. Strusia 19

Sensei Piotr Król 1 dan
Sensei Krzysztof Socha 2 dan

Sensei
P.Król 1 dan

Sensei
K.Socha 2 dan

Do 30.03.21
Wtorek

19.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5
os. Oświecenia 30

Hanshi Jan Dyduch 8 dan
Sensei Stefan Więckowski 4 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan


Copyright - 2021 - Krakowski Klub OYAMA