krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

TRENINGI GRUP

KRAKOWSKI KLUB OYAMA 

HARMONOGRAM TRENINGÓW GRUP UBIEGŁOROCZNYCH W NOWYM SEZONIE - 2021/2022

GRUPY DLA UCZNIÓW DO 12 LAT

Kraków-NOWA HUTA, os. Oświecenia 30, Szkoła Podstawowa nr 130

Ubiegłoroczna grupa dzieci POCZĄTKUJĄCYCH, która miała treningi w poniedziałki i środy w godz.18.00-19.00, w porozumieniu z instruktorem, kontynuuje zajęcia na grupie dzieci ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH (drugi rok). Treningi w poniedziałki i środy, w godz.19.00-20.00. Rozpoczęcie 06.09.21 r., o godz.19.00. Zajęcia prowadzi Instruktor Sensei Stefan Więckowski 4 dan.

Ubiegłoroczna grupa dzieci ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH, która miała treningi w poniedziałki i środy, w godz.19.00-20.00, w porozumieniu z instruktorem, kontynuuje zajęcia na grupie dzieci ZAAWANSOWANYCH, w wtorki i czwartki, w godz.18.15-19.15. Rozpoczęcie 07.09.21 r., godz.18.15. Zajęcia prowadzi Instruktor Sensei Stefan Więckowski 4 dan.

Ubiegłoroczna grupa dzieci ZAAWANSOWANYCH, kontynuuje zajęcia we wtorki i czwartki, w godz.18.15-19.15. Rozpoczęcie 07.09.21 r., godz.18.15. Zajęcia prowadzi Instruktor Sensei Stefan Więckowski 4 dan.

Uwaga: Uczniowie z grupy ZAAWANSOWANEJ, w porozumieniu z Instruktorem Sensei S. Więckowskim, mogą uczęszczać
na dodatkowy (bezpłatny) trening KADRY KLUBU (do 12 lat), w tej samej sali, w piątki, w godz. 17.00-18.00.Planowy start : 01.10.21 r. Głównym prowadzącym będzie Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan.

Kraków-NOWA HUTA, os. Handlowe 4, Szkoła Podstawowa nr 91 - Sportowa

Ubiegłoroczna grupa dzieci POCZĄTKUJĄCYCH, która miała treningi w poniedziałki i środy w godz.18.00-19.00, kontynuuje zajęcia na grupie dzieci ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH (drugi rok) we wtorki i czwartki w godz.18.00-19.00.
Rozpoczęcie 07.09.21r., godz.18.00. Zajęcia prowadzi Instruktorka Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan.

Ubiegłoroczna grupa dzieci ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH, która miała treningi we wtorki i czwartki w godz.18.00-19.00, kontynuuje zajęcia w tych samych terminach. Rozpoczęcie 07.09.21 r., godz.18.00. Zajęcia prowadzi Instruktorka Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan. Niektórzy uczniowie z tej grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącą, przejdą do poniższej grupy ZAAWANSOWANEJ.

Ubiegłoroczna grupa dzieci ZAAWANSOWANYCH, która miała treningi w poniedziałki i środy w godz. 18.00-19.00, kontynuuje zajęcia w tych samych terminach. Rozpoczęcie 06.09.21 r., godz.18.00. Zajęcia prowadzi Instruktorka Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan.

Uwaga: Uczniowie z grupy ZAAWANSOWANEJ, w porozumieniu z Instruktorką Sensei Edytą Majcherczyk, mogą uczęszczać
na dodatkowy (bezpłatny) trening KADRY KLUBU (do 12 lat), w SP 130, os. Oświecenia 30, w piątki, w godz. 17.00-18.00.
Planowy start : 01.10.21 r. Głównym prowadzącym będzie Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan.

Kraków-NOWA HUTA, os. Strusia 19, Szkoła Podstawowa nr 92

Ubiegłoroczna grupa dzieci POCZĄTKUJĄCYCH, która miała treningi we wtorki i czwartki, w godz.17.00-18.00, w porozumieniu z instruktorami, kontynuuje zajęcia na grupie dzieci ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH. Treningi: wtorki i czwartki, w godz.17.00-18.00. Rozpoczęcie 07.09.21 r., godz.17.00. Zajęcia prowadzą Sensei Krzysztof Socha 2 dan i Sensei Piotr Król 1 dan.

Ubiegłoroczna grupa dzieci ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH, która miała treningi we wtorki i czwartki w godz.17.00-18.00, kontynuuje zajęcia w tej samej grupie. Rozpoczęcie 07.09.21 r., godz.17.00. Zajęcia prowadzą Sensei Krzysztof Socha 2 dan i Sensei Piotr Król 1 dan. Niektórzy uczniowie z tej grupy, po uzgodnieniu z Instruktorem Sensei Piotrem Królem, przejdą do grupy dzieci ZAAWANSOWANYCH. Treningi, we wtorki i czwartki, w godz.18.00-19.00.

Grupa dzieci ZAAWANSOWANYCH, która miała treningi, we wtorki i czwartki, w godz.18.00-19.00, kontynuuje zajęcia w tych samych terminach. Rozpoczęcie 07.09.21 r., godz.18.00. Zajęcia prowadzi Sensei Piotr Król 1 dan.

Uwaga: Uczniowie z grupy ZAAWANSOWANEJ, w porozumieniu z Sensei Piotrem Królem, mogą uczęszczać
na dodatkowy (bezpłatny) trening KADRY KLUBU (do 12 lat), w SP 130, os. Oświecenia 30, w piątki, w godz. 17.00-18.00.
Planowy start : 01.10.21 r. Głównym prowadzącym będzie Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan.  

Kraków-NOWA HUTA, os. Szklane Domy 2, Szkoła Podstawowa nr 88

Ubiegłoroczne grupy dzieci POCZĄTKUJĄCYCH i ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH, które ćwiczyły we wtorki i czwartki, w godz.18.00-19.00, kontynuują treningi w tych samych dniach ale w godzinach 18.30-19.30. Rozpoczęcie 07.09.21 r., o godz. 18.30. Zajęcia prowadzą Instruktorzy: Sensei Łukasz Kwapień 2 dan i Sempai Kacper Dorsz 1 kyu.

Kraków-NOWA HUTA, os. Na Wzgórzach 13, Szkoła Podstawowa nr 129  

Ubiegłoroczne grupy dzieci POCZĄTKUJĄCYCH i ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH, które ćwiczyły w poniedziałki i środy w godz.18.15-19.15, kontynuują treningi w tych samych dniach w godzinach 18.30-19.30. Rozpoczęcie 06.09.21 r. godz.18.30. Zajęcia prowadzą Instruktorzy: Sensei Bartłomiej Potępa 2 dan i Sensei Marcin Pawłowski 1 dan. 

Uwaga: Uczniowie średnio-zaawansowani w porozumieniu z Instruktorem Sensei Bartłomiejem Potępą, mogą uczęszczać
na dodatkowy (bezpłatny) trening KADRY KLUBU (do 12 lat), w SP 130, os. Oświecenia 30, w piątki, w godz. 17.00-18.00.
Planowy start : 01.10.21 r. Głównym prowadzącym będzie Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan.  

Kraków-KROWODRZA, os. Azory, Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 

Ubiegłoroczne grupy dzieci POCZĄTKUJĄCYCH i ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH, które ćwiczyły w poniedziałki i środy
w godz.18.00-19.00, kontynuują treningi w tych samych terminach. Rozpoczęcie 06.09.21 r., godz.18.00.
Głównym prowadzącym jest Trener Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan. 

Kraków-KROWODRZA, ul. Zdrowa 6, Szkoła Podstawowa nr 107

Ubiegłoroczna grupa dzieci POCZĄTKUJĄCYCH, które ćwiczyły we wtorki i czwartki, w godz. 17.15-18.15, kontynuuje treningi w tych samych terminach. Rozpoczęcie 07.09.21 r., godz.17.15. Zajęcia prowadzi trener: Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan z asystentem.

Ubiegłoroczna grupa dzieci ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH, które ćwiczyły we wtorki i czwartki, w godz. 17.15-18.15, awansuje do grupy ZAWANSOWANEJ. Rozpoczęcie 07.09.21 r., godz.18.30. Zajęcia prowadzi trener: Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan.

Treningi GRUPY ZAAWANSOWANEJ odbywać się będą we wtorki i czwartki, w godz. 18.30-19.30. Rozpoczęcie 07.09.21 r., godz.18.30. Zajęcia prowadzi Trener Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan. 

Uwaga: Uczniowie z grupy ZAAWANSOWANEJ, w porozumieniu z trenerem, mogą uczęszczać na dodatkowy (bezpłatny) trening KADRY KLUBU (do 12 lat), w SP 130, os. Oświecenia 30, w piątki, w godz. 17.00-18.00.Planowy start : 01.10.21 r. Głównym prowadzącym będzie Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan.  

Kraków- DĄBIE, ul. Półkole 11, Szkoła Podstawowa nr 18

Ubiegłoroczne grupy dzieci POCZĄTKUJĄCYCH i ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH, które ćwiczyły w poniedziałki i środy w godz.18.00-19.00, kontynuują treningi w tych samych terminach. Rozpoczęcie 06.09.21 r., o godz.18.00. Zajęcia prowadzą Trenerzy: Sensei Maciej Burnetko 2 dan i Sensei Radosław Dyduch 2 dan.

Uwaga: Uczniowie w porozumieniu z Sensei Maciejem Burnetko, mogą uczęszczać na dodatkowy (bezpłatny) trening
KADRY KLUBU (do 12 lat), w SP 130, os. Oświecenia 30, w piątki, w godz. 17.00-18.00.
Planowy start : 01.10.21 r. Głównym prowadzącym będzie Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan.  

Kraków- WIECZYSTA, ul. Łąkowa 31, Szkoła Podstawowa nr 114

Ubiegłoroczne grupy dzieci POCZĄTKUJĄCYCH i ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH, które ćwiczyły we wtorki i czwartki, w godz. 16.45 -17.45 kontynuuje zajęcia w tych samych terminach. Rozpoczęcie 07.09.21 r., o godz.16.45. Zajęcia prowadzi Instruktor Sensei Stefan Więckowski 4 dan z Sempai Ewa Brzezińska 1 kyu.

Uwaga: Uczniowie, w porozumieniu z Instruktorem Sensei Stefanem Więckowskim, mogą uczęszczać na dodatkowy (bezpłatny) trening KADRY KLUBU (do 12 lat), w SP 130, os. Oświecenia 30, w piątki, w godz. 17.00-18.00.
Planowy start : 01.10.21 r. Głównym prowadzącym będzie Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan.  

Kraków- ZWIERZYNIEC, ul. Prusa 18, Szkoła Podstawowa nr 31  

Ubiegłoroczne grupy dzieci POCZĄTKUJĄCYCH i ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH, które ćwiczyły we wtorki i czwartki, w godz. 17.00 -18.00, będzie kontynuowała zajęcia w tych samych terminach. Rozpoczęcie: 07.09.21 r., o godz. 17.00. Treningi prowadzi Instruktor Sempai Michał Hardek 1 kyu.  

Uwaga: Zaawansowani uczniowie tej grupy, w porozumieniu z Instruktorem Sempai Michałem Hardkiem, mogą uczęszczać
na dodatkowy (bezpłatny) trening KADRY KLUBU (do 12 lat), w SP 130, os. Oświecenia 30, w piątki, w godz. 17.00-18.00.Planowy start : 01.10.21 r. Głównym prowadzącym będzie Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan.

  

GRUPY DLA MŁODZIEŻY (OD 13 LAT ) i DOROSŁYCH 

Kraków-NOWA HUTA, os. Oświecenia 30, Szkoła Podstawowa nr 130 

Ubiegłoroczni członkowie grupy POCZĄTKUJĄCEJ przechodzą do poniższej GRUPY ŚREDNIO-ZAAWANSOWANEJ.

Grupa ŚREDNIO-ZAAWANSOWANA, kontynuuje treningi we wtorki, czwartki i piątki, w godz. 19.30-20.30, /Hala Sportowa/, Zajęcia prowadzą Instruktor Sportu Sensei Stefan Więckowski 4 dan i Trener II klasy Sensei Radosław Dyduch 2 dan. Rozpoczęcie: 07.09.21 r. (wtorek), godz.19.30.

Dodatkowo: piątek, godz.18.15-19.15 - trening KATA (formy do 2 kyu włącznie), /Sala WF/, Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan od 17.09.21 r.

Osoby posiadające 4 kyu, w porozumieniu z Instruktorem Sensei Więckowskim, przechodzą do poniższej GRUPY ZAAWANSOWANEJ.

Grupa ZAAWANSOWANA (od 4 kyu wzwyż, minimum 14 lat). Wtorek, czwartek i piątek w godz. 19.30-20.45 /Hala Sportowa/, trening taktyki walki oraz Kumite/. Rozpoczęcie 07.09.21 r., godz.19.30. Zajęcia prowadzi Trener I klasy Hanshi Jan Dyduch 8 dan.

Dodatkowo: piątek, godz.18.15-19.15 - trening KATA (formy do 2 kyu włącznie), /Sala WF/, Zajęcia prowadzi Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan od 17.09.21 r.

Kraków-KROWODRZA, os. AZORY, ul. Stachiewicza 33, Szkoła Podstawowa nr 113 

Ubiegłoroczni członkowie grupy POCZĄTKUJĄCEJ i ŚREDNIO-ZAAWANSOWANEJ kontynuują treningi: w poniedziałki i środy, w godz.19.15-20.15. Rozpoczęcie zajęć 06.09.21 r., godz.19.15. Głównym prowadzącym jest Trener Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan.

Dodatkowo: treningi w SP nr 130, na os. Oświecenia 30,
Piątek, godz. 18.15-19.15 - trening KATA (formy do 2 kyu włącznie), /Sala WF/, Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan od 17.09.21 r.

Piątek, godz. 19.30-20.30 - trening taktyki walki, /Hala Sportowa/, Trener I klasy Hanshi Jan Dyduch 8 dan lub Instruktor Sportu Sensei Stefan Więckowski 4 dan od 10.09.21 r.

***

TRENINGI KADRY KLUBU W KUMITE (Knockdown i Semi-knockdown): poniedziałek, godz. 20.15 - 21.30, SP nr 130, os. Oświecenia /sala WF/. Głównym prowadzącym jest Hanshi Jan Dyduch (rozpoczęcie w uzgodnieniu z trenerem).

SEMINARIUM MISTRZOWSKIE /Kata/ (minimum 2 kyu), środa, godz. 20.15 - 21.30, SP nr 113, os. Azory, ul. Stachiewicza 33. Prowadzi: Trener II klasy Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan od 08.09.21!.

WEEKENDOWE TRENINGI KADRY ZAWODNICZEJ W KRAKOWIE oraz w LACHOWICACH : w uzgodnieniu z Hanshi Janem Dyduchem.

UWAGA: Wykaz wszystkich treningów, uzgodnionych z dyrekcjami szkół, będzie dostępny na internetowej stronie naszego Klubu: www.oyama-krakow.pl. (patrz: TRENINGI GRUP). Ewentualne korekty będą niezwłocznie ogłaszane w Aktualnościach lub przez instruktorów bezpośrednio na treningach. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Zarządu Klubu (12-643 50 83 lub 602 270 970), od 01.09.21 r., w dni robocze, w godz. 10.00-18.00. Od 4 października br. Biuro będzie czynne, od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 -14.00.

W TROSCE O SIEBIE I INNYCH, WSZYSCY STOSUJEMY SIĘ DO PRZEPISÓW SANITARNYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19.

Jeśli ktoś z uczniów jest chory, osłabiony lub ma stan podgorączkowy- nie przychodzi na trening!. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do szkoły. Na korytarzach szkół nosimy maseczki i zachowujemy dystans społeczny!. Witamy się bez podawania rąk - z tradycyjnym japońskim ukłonem REY. Na sali ćwiczymy bez maseczek. Pijemy napoje wyłącznie ze swoich pojemników. Odkażamy dłonie przed i po zajęciach. Myjemy i odkażamy ręce po wyjściu z toalety!. Pierzemy swoją odzież treningową po każdych zajęciach, a ochraniacze osobiste dezynfekujemy.

 

Życzymy udanych treningów w nowym sezonie, OSU!

Hanshi Jan Dyduch z kadrą instruktorską

 

Copyright - 2021 - Krakowski Klub OYAMA