krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

WIOSENNE EGZAMINY UCZNIOWSKIE

 

Foto: Radosław Dyduch

 

 

 

DO WIADOMOŚCI UCZNIÓW I RODZICÓW

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA informuje, że w dniach 01-08.04.2019 r. zostaną przeprowadzone egzaminy na stopnie uczniowskie (kyu), zgodnie z podanym harmonogramem.

SESJI WIOSENNEJ.

1. Uczniowie zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami szkoleniowo-egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w sesji WIOSENNEJ 2019 r. jest:

  • członkostwo Krakowskiego Klubu OYAMA i posiadanie indywidualnej licencji członkowskiej OYAMA Polskiej Federacji Karate (plastikowej karty),

  • zapłacenie raty składki członkowskiej za MARZEC i KWIECIEŃ 2019,

  • złożenie „Zgłoszenia do udziału w egzaminie” na ręce instruktora,

  • okazanie instruktorowi dowodu wpłaty za udział w egzaminie - PRZELANEJ NA KONTO KLUBU z dopiskiem „za egzamin”

3. Zgodnie z decyzją Zarządu OYAMA PFK z dnia 09.06.2018 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości:

STOPIEŃ SZKOLENIOWY KYU

Opłata

Od 10 kyu do do 5 kyu, 5 kyu junior i 5 kyu senior włącznie

70 zł.

4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior

80 zł.

3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior

100 zł.

2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior

120 zł.

1 kyu (od 16 lat)

220 zł.

  

4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzamin w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, normalnie biorą udział w zajęciach.

8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.

.........................................................................................................................................( odciąć)

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W EGZAMINIE (złożyć na ręce instruktora prowadzącego zajęcia)


Zgłaszam swój udział w egzaminie na stopień: ............ kyuImię i nazwisko kandydata: .....................................................................................................Data urodzenia..........................................................Podpis...................................................
                                                ( dzień, miesiąc, rok)

 

 

Harmonogram egzaminów na stopnie uczniowskie
SESJA WIOSENNA 2019

Data egzaminu

 

Godz.

Miejsce egzaminu

Instruktor grupy

Egzaminator

 

01.04.2019 (Poniedziałek)

18.15

Szk. Podst. 129,
os. Na Wzgórzach 13

Sensei Bartłomiej Potępa 2 dan
Sempai Piotr Krzysteczko 1 kyu

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

02.04.2019 (wtorek)

17.00

Szk. Podst. 31
ul. Prusa 18

Sensei Krzysztof Kuc 1 dan
Sempai Michał Hardek 1 kyu

 

Sensei
Krzysztof Kuc 1 dan

02.04.2019 (wtorek)

17.00

Szk. Podst. 92
os. Kalinowe 18

Sensei Piotr Król 1 dan
Sensei Krzysztof Socha 2 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

02.04.2019 (wtorek)

18.00

Szk. Podst. 92
os. Kalinowe 18

Sensei Piotr Król 1 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

03.04.2019
(Środa)

18.00
i
19.15

Szk. Podst. 113
ul. Stachiewicza 33

Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan

 

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

03.04.2019
(Środa)

18.00

Szk. Podst. 130
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

 

Sensei
S.Więckowski 4 dan

 

03.04.2019
(Środa)

19.00

Szk. Podst. 130
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

 

Sensei
S.Więckowski 4 dan

 

04.04.2019
(Czwartek)

16.30

Szk. Podst. 114
ul. Łąkowa 31

Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Bartłomiej Potępa 2 dan

 

Sensei
S.Więckowski 4 dan

04.04.2019
(Czwartek)

18.00

Szk. Podst. 130
os. Oświecenia 33

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

 

Sensei
S.Więckowski 4 dan

 

04.04.2019
(Czwartek)

19.15

Szk. Podst. 130
os. Oświecenia 33

Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Maciej Burnetko 2 dan

 

Sensei
S.Więckowski 4 dan

04.04.2019
(Czwartek)

17.00

Szk. Podst. 88
os. Szklane Domy 2

Sensei Łukasz Kwapień 1 dan
Sensei Aleksandra Broda 1 dan

 

Sensei
Ł. Kwapień 1 dan

 

04.04.2019
(Czwartek)

17.15
i
18.30

Szk. Podst. 107
ul. Zdrowa 6

Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan
Sensei Maciej Burnetko 2 dan

Shihan
A. Pierzchała 7 dan

08.04.2019 (Poniedziałek)

17.30

Szk. Podst. 36
ul. Mazowiecka 70

Sensei Krzysztof Socha 2 dan

 

Sensei
Krzysztof Socha 2 dan

08.04.2019 (Poniedziałek)

18.00

Szk.Podst.18,
ul. Półkole 11

Sensei Maciej Burnetko 2 da
Sensei Radosław Dyduch 1 dan

 

Sensei
M.Burnetko 2 dan

08.04.2019 (Poniedziałek)

18.00

ZS Sportowych,
os. Handlowe 4

Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

 

 

Copyright - 2019 - Krakowski Klub OYAMA