krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970


biuro@oyama-krakow.pl

XVII MIĘDZYNARODOWY MITYNG OYAMA KARATE W POLSCE

JUBILEUSZ XXV LECIA OYAMA KARATE W KRAKOWIE

 

Anna Muller (Niemcy). Foto Radosław Dyduch

 

W dniu 10 czerwca 2017 r., w Krakowie, odbył się XVII Międzynarodowy Mityng Sportowo-Szkoleniowy OYAMA
Karate w Polsce z okazji XXV LECIA OYAMA KARATE W KRAKOWIE (1991-2016). W seminarium połączonym
z egzaminem na stopnie mistrzowskie i brązowe pasy, udział wzięło blisko 100 instruktorów i zawodników
z Polski, Niemiec, Węgier, Estonii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Mityng został zorganizowany dzięki finansowemu
wsparciu Gminy Miejskiej Kraków. Serdecznie dziękujemy. OSU!

 

Ceremonia otwarcia. Foto: Radosław Dyduch

 

Egzaminowi i seminarium przewodniczył Hanshi Jan Dyduch 8 dan we współpracy z Shihan Andrzejem Pierzchałą
7 dan (Kraków) i Shihan Andrzejem Tomiałowiczem 5 dan (Lubsko). Opiekę medyczną nad uczestnikami Mityngu
sprawowali lekarze: Sensei Piotr Przybysz 4 dan (Łódź) i Sensei Ireneusz Kurnik 4 dan (Kraków). W czasie
ceremonii otwarcia, Prezes OYAMA PFK, Hanshi Jan Dyduch przedstawił założenia organizacyjno-programowe
Mityngu oraz zadania szkoleniowe Związku, przypadające na najbliższe lata.

 

Promocja mistrzowska Gerolda Wenzla. Foto: Radosław Dyduch

 

Wielogodzinny test techniczny, obejmował prezentację podstaw, kombinacji, kihon- kata, zaawansowanych kata
oraz układów formalnych z użyciem broni: Bo,Tonfy i Sai. Równolegle przeprowadzono warsztaty i konsultacje
w zakresie wdrażanych, nowych form: Kumite No Kata 1-3. W czasie części praktycznej- Kumite, kandydaci
do stopni mistrzowskich oraz na 1 i 2 kyu stoczyli ciężkie walki z wymagającymi przeciwnikami. Zrealizowano
także planowe szkolenie w ramach programu „Sport przeciw wykluczeniom” z udziałem młodzieży i instruktorów.

 

Michał Rogowski. Foto Radosław Dyduch

 

Na zakończenie seminarium, Hanshi Jan Dyduch podziękował zebranym za liczny udział w Mityngu i za bardzo
dobre przygotowanie się do egzaminu. Krakowski Klub OYAMA będący gospodarzem imprezy, zorganizował
poczęstunek dla uczestników egzaminu mistrzowskiego oraz zaproszonych gości z kraju i zagranicy.

 


Uczestnicy egzaminu. Foto: Radosław Dyduch

 

Wyniki przedstawicieli naszego klubu

 

Nazwisko i imię

Stopień

Czyż Tomasz

1 dan

Gibek Julia

1 kyu

Hardek Michał

2 kyu

Tucznio Angelika

2 kyu

 

 

Uczestnicy spotkania w Santorini. Foto Radosław Dyduch

 

W dniu 18.06.2017 w Krakowie, w Restauracji „Santorini” odbyła się konferencja wraz z uroczystym przyjęciem
z okazji XXV LECIA OYAMA KARATE W KRAKOWIE (1991-2016), w której wzięli udział czołowi trenerzy,
instruktorzy, sędziowie, zawodnicy i współpracownicy Krakowskiego Klubu OYAMA. Hanshi Jan Dyduch
wręczył jubileuszowe tabliczki najlepszym seniorkom i seniorom naszego stowarzyszenia: Bogumile
Wiśniewskiej- Kaczor, Dorocie Iwan, Adrianie Makselon, Annie (Jermaków) Przygodzkiej, Justynie Cyrulik,
Aleksandrze Brodzie, Romanowi Misiaszkowi i Michałowi Juźwiakowi oraz juniorce Juli Gibek. List gratulacyjny
z okazji XXV lecia Oyama Karate w Krakowie otrzymał także Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan, Wiceprezes
Zarządów OYAMA IKF i OYAMA PFK.

 

Jubileuszowy tort, Foto Radosław Dyduch

 

 

Z kolei tabliczki z okazji Jubileuszu XXXV lecia uprawiania karate odebrali z serdecznymi gratulacjami Sensei
Robert Bretner 4 dan i Sensei Stefan Więckowski 4 dan. Hanshi Jan Dyduch wręczył także czarny pas
i certyfikat na honorowy stopień mistrzowski 1 dan Pani Jolancie Dulak, wieloletniej księgowej naszego
Klubu i OYAMA PFK.


Na zakończenie ceremonii, Pani Maria Dyduch, założycielka i dyrektor stowarzyszenia otrzymała piękne róże
i podziękowania od męża oraz od grona przyjaciół i współpracowników.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali jubileuszowe wydawnictwo pt.” Najważniejsze wydarzenia
i wyniki sportowo-szkoleniowe Krakowskiego Klubu OYAMA (1991-2016)”

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM MITYNGU
 ZA AKTYWNY UDZIAŁ I OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ.

HANSHI JAN DYDUCH KIERUJE SZCZEGÓLNE WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI
 DO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW- WYDZIAŁU SPORTU URZĘDU MIASTA KRAKOWA
 ZA DALEKO IDĄCĄ POMOC ORGANIZACYJNĄ I FINANSOWE WSPARCIE 
JUBILEUSZU XXV LECIA OYAMA KARATE W KRAKOWIE

OSU !

 

Copyright - 2019 - Krakowski Klub OYAMA