krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

XIX Krakowska Olimpiada OYAMA Karate
SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM

 


Foto arch.: Radosław Dyduch

   

 

WYCIĄG Z REGULAMINU OLIMPIADY 

Założenia organizacyjne  

Organizator

Krakowski Klub OYAMA

30- 834 Kraków, ul. Szuwarowa 8/6

tel. (12) 643-50-83

e-mail: biuro@oyama-krakow.pl

www.oyama-krakow.pl

 

Dyrektor Olimpiady: Hanshi Jan Dyduch (tel. 602-698287)

Opracowanie programu sportowego: Shihan Andrzej Pierzchała (tel. 602 739971)

 

Uczestnictwo

  1. W zawodach mogą wziąć udział członkowie klubów z terenu Gminy Miejskiej Kraków, realizujących program « Sport przeciw wykluczeniom », zaproszeni przez Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA.

  2. W XIX Olimpiadzie mogą wziąć udział dzieci w wieku do 12 lat, posiadające indywidualną licencję członkowską OYAMA PFK na sezon 2020/2021 i spełniające aktualne wymogi sanitarno-epidemiologiczne.


Cel Olimpiady

Udział każdego dziecka uczęszczającego na zajęcia OYAMA karate, w rywalizacji rekreacyjno-sportowej (dziecko może wziąć udział tylko w jednej konkurencji!)


Termin realizacji
:

Zawody zostaną przeprowadzone w Krakowie: w dniach: 19–22.10.2020r.

 

Miejsce i czas:

Ze względu na epidemię COVID-19, zawody zostaną wyjątkowo rozegrane na poziomie zajęć stacjonarnych programu „Sport przeciw wykluczeniom”. Trener/ instruktor przeprowadza na każdej ze swoich grup rywalizację rekreacyjno-sportową w ramach poniższych konkurencji.

 

Konkurencje dla dzieci początkujących

 

Dwa zróżnicowane biegi sprawnościowe na czas.

 

UWAGA: Ze względu na udział młodszych dzieci, planowane jest rozegranie dodatkowych konkurencji sprawnościowych, które mają na celu zachęcić najmłodszych do dalszej rywalizacji, pomimo pierwszych niepowodzeń. Dają one szansę na zdobycie pamiątkowego medalu i radość z udziału w zawodach.

 

 

Konkurencje techniczne dla grup dzieci drugorocznych oraz średnio-zaawansowanych i zaawansowanych 

Konkurencje są zróżnicowane technicznie w zależności od wieku i stopnia zaawansowania dzieci.

Organizator zastrzega sobie prawo do dzielenia lub łączenia kategorii wiekowych, z uwzględnieniem podziału na chłopców i dziewczęta, w poszczególnych konkurencjach Olimpiady.

Kryteria oceny w konkurencjach technicznych

- Prawidłowa pozycja rąk, nóg. - Rotacja bioder, barków. - Długość ciosów. - Prawidłowa strefa kopnięć.


Udział i nagrody

  1. Udział dzieci w Olimpiadzie jest bezpłatny.

  2. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej konkurencji XIX Krakowskiej Olimpiady Oyama Karate otrzymują medale. Sędzia prowadzący może przyznać dodatkowe medale, w każdej z kategorii danej konkurencji.

  3. Każde dziecko może wziąć udział tylko w jednej konkurencji.

  4. Młodzież nie bierze udziału w Olimpiadzie.

 

Sędziowie.

Sędziami Olimpiady są prowadzący zajęcia trenerzy i instruktorzy, którzy na zakończenie zawodów uroczyście wręczają uczniom medale. Strojem sędziowskim jest kimono (karate-gi).

 

Wyniki

Osiągnięte wyniki będą podstawą do opublikowania sprawozdania m.in. na oficjalnych stronach Krakowskiego Klubu OYAMA: www.oyama-krakow.pl, OYAMA Polskiej Federacji Karate: www.oyama-karate.pl i OYAMA Międzynarodowej Federacji Karate: www.oyama.net.pl.

 

Publiczność

W związku z epidemią COVID-19 i aktualnymi zarządzeniami władz, Olimpiada wyjątkowo odbywa się bez udziału widzów z równoczesnym zachowaniem dodatkowych rygorów sanitarnych.

 

Życzymy udanego startu, OSU!

   

 

Copyright - 2021 - Krakowski Klub OYAMA