krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

KALENDARZ PROGRAMU W 2020 r.

 

 

 

 1. Inauguracja działalności miejskiego ośrodka koordynacji tegorocznej edycji programu w Krakowie. Termin realizacji: luty.

 1. Powołanie tematycznych oraz klubowych koordynatorów tegorocznej edycji programu na terenie miasta. Termin realizacji: luty.

 1. Przeprowadzenie szkolenia dla koordynatorów, trenerów i instruktorów programu.
  Termin realizacji: 26 luty.

 1. Wydanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych dla trenerów i instruktorów programu. Termin realizacji: 29 luty.

 1. Organizacja „KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY OYAMA KARATE DZIECI, SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM”. Termin realizacji: do 16 maja.

 1. Śródroczna realizacja programu w wybranych szkołach na terenie Krakowa.
  Termin realizacji: luty – czerwiec i wrzesień – grudzień.

 1. Narada trenerów i instruktorów karate, poświęcona omówieniu działań zrealizowanych w I półroczu oraz organizacyjno-programowym przygotowaniom do II półrocza. Termin realizacji: do 26 czerwca.

 1. Realizacja programu w trakcie dwóch letnich obozów nad Morzem Bałtyckim z udziałem dzieci i młodzieży. Terminy realizacji: lipiec.

 1. Bieżące wydawanie materiałów informacyjnych, m.in. plakatów i ulotek.
  Termin realizacji: luty-grudzień.

 1. Spotkania informacyjne i zajęcia inaugurujące II półrocze z nowymi uczestnikami programu oraz ich rodzicami. Termin realizacji: wrzesień i do I połowy października.

 1. Seminarium szkoleniowe dla młodzieży, z udziałem instruktorów, trenerów oraz specjalistów, poświęcone realizacji programu. Termin realizacji: 10 października.

 1. Przygotowanie dyplomów uczestnictwa oraz specjalnych nagród dla uczestników programu, a także materiałów sprawozdawczych związanych z jego realizacją.
  Termin realizacji: listopad – grudzień.

 1. Zakończenie realizacji programu w szkołach z udziałem dzieci i młodzieży oraz instruktorów, połączone z podsumowaniem oraz uroczystym wręczaniem dyplomów i nagród.
  Termin realizacji: grudzień.

 1. Sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji programu.
  Termin realizacji: grudzień.

 1. Bieżące publikowanie materiałów dotyczących przebiegu i wyników programu (artykuły, zdjęcia) w Internecie, i w miarę możliwości w lokalnych mediach.
  Termin realizacji: luty – grudzień.

Copyright - 2020 - Krakowski Klub OYAMA