krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970


biuro@oyama-krakow.pl

KALENDARZ PROGRAMU W 2018 r.

 

 1. Inauguracja działalności miejskiego ośrodka koordynacji piątej edycji programu w Krakowie.
  Termin realizacji: do 31.01.18  

 2. Powołanie tematycznych oraz klubowych koordynatorów piątej edycji programu na terenie miasta.
  Termin realizacji: do 31.01.18  

 3. Przeprowadzenie szkolenia dla koordynatorów, trenerów i instruktorów programu.
  Termin realizacji: do 31.01.18

 4. Wydanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych dla trenerów i instruktorów programu.
  Termin realizacji: do 31.01.18 

 5. Organizacja „XVII Krakowskiej Olimpiady Oyama Karate Dzieci – Sport przeciw wykluczeniom”.
  Termin realizacji (finał) 17.03.18

 6. Seminarium szkoleniowe dla młodzieży, z udziałem instruktorów i trenerów, poświęcone realizacji programu.
  Termin realizacji: 08.06.18

 7. Śródroczna realizacja programu w wybranych 14 szkołach na terenie Krakowa.

 8. Narada trenerów i instruktorów karate, poświęcona omówieniu działań zrealizowanych w I półroczu oraz organizacyjno-programowym przygotowaniom do II półrocza.
  Termin realizacji: 21.06.18

 9. Realizacja programu w trakcie dwóch letnich obozów z udziałem dzieci i młodzieży.
  Terminy realizacji: I obóz w Darłówku : 24.06-07.07.18., II obóz w Mikoszewie: 09-21.07.18.

 10. Bieżące wydawanie materiałów informacyjnych, m.in. plakatów, ulotek.
  Termin realizacji: do 14.12.18. 

 11. Śródroczna realizacja programu w wybranych 14 szkołach Krakowa.
  Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2018.

 12. Spotkania informacyjne i zajęcia inaugurujące II półrocze z nowymi uczestnikami programu oraz ich rodzicami.
  Termin realizacji: wrzesień.

 13. Przygotowanie dyplomów uczestnictwa oraz specjalnych nagród dla uczestników programu, a także materiałów sprawozdawczych związanych z jego realizacją.
  Termin realizacji: listopad –grudzień.

 14. Zakończenie realizacji programu w 14 szkołach z udziałem dzieci i młodzieży oraz instruktorów, połączone z podsumowaniem oraz uroczystym wręczaniem dyplomów i nagród.
  Termin realizacji: 14 grudnia.

 15. Sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji programu.
  Termin realizacji: grudzień.

 16. Bieżące publikowanie materiałów dotyczących przebiegu i wyników programu (artykuły, zdjęcia) w Internecie, i w miarę możliwości, w lokalnych mediach.
  Termin realizacji: styczeń - grudzień.

 

Copyright - 2018 - Krakowski Klub OYAMA