krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

EGZAMINY UCZNIOWSKIE

www.oyama-foto.pl

 

DO WIADOMOŚCI UCZNIÓW I RODZICÓW

 

KOMUNIKAT

 

Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA informuje, że w październiku zostaną przeprowadzone zaległe-wiosenne oraz jesienne egzaminy na stopnie uczniowskie (kyu) zgodnie z podanym wykazem.
W związku z epidemią koronawirusa trenerzy i instruktorzy otrzymali prawo do wcześniejszego przeprowadzenia
egzaminu do dnia 23.10.2020 włącznie


 

1. Uczniowie zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami szkoleniowo-egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate.

2. Warunkiem przystąpienia do ww. egzaminu jest:

  • członkostwo Krakowskiego Klubu OYAMA i posiadanie indywidualnej licencji członkowskiej OYAMA Polskiej Federacji Karate,

  • zapłacenie raty składki członkowskiej za październik br.,

  • złożenie „Zgłoszenia do udziału w egzaminie” na ręce instruktora,

  • okazanie instruktorowi dowodu wpłaty za udział w egzaminie - PRZELANEJ NA KONTO KLUBU z dopiskiem „za egzamin”

3. Zgodnie z decyzją Zarządu OYAMA PFK z dnia 09.06.2018 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości:

 

STOPIEŃ SZKOLENIOWY KYU

Opłata

Od 10 kyu do do 5 kyu, 5 kyu junior i 5 kyu senior włącznie

70 zł.

4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior

80 zł.

3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior

100 zł.

2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior

120 zł.

1 kyu (od 16 lat)

220 zł.

 

4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzamin w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, normalnie biorą udział w zajęciach.

8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.

 

.........................................................................................................................................( odciąć)

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W EGZAMINIE (złożyć na ręce instruktora prowadzącego zajęcia)

 

Zgłaszam swój udział w egzaminie na stopień: ............ kyu

 

 

Imię i nazwisko kandydata: .....................................................................................................

 

 

Data urodzenia..........................................................Podpis...................................................
                                                 ( dzień, miesiąc, rok)

   

 

Data egzaminu

 

Godz.

Miejsce egzaminu

Instruktor grupy

Egzaminator

 

Do 28.10.20
Poniedziałek/ środa

17.30

Szk. Podst. Nr 36
ul. Mazowiecka 70

Sensei Krzysztof Socha 2 dan

Sensei
K.Socha 2 dan

Do 28.10.20
Poniedziałek/ środa

18.00
i
19.15

Szk. Podst. Nr 113
ul. Stachiewicza 33

Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

Do 29.10.20
Wtorek/ czwartek

17.00

Szk. Podst. Nr 31
ul. Prusa 18

Sensei Krzysztof Kuc 1 dan
Sempai Michał Hardek 1 kyu

Sensei
K.Kuc 1 dan

Do 28.10.20
Poniedziałek/ środa

18.00

Szk. Podst. Nr 18,
ul. Półkole 11

Sensei Maciej Burnetko 2 dan
Sensei Radosław Dyduch 2 dan

Sensei
M.Burnetko 2 dan

Do 28.10.20
Poniedziałek/ środa

18.15

Szk. Podst. Nr 129,
os. Na Wzgórzach 13

Sensei Bartłomiej Potępa 2 dan
Sensei Marcin Pawłowski 1 dan

Sensei
B.Potępa 2 dan

 

Do 28.10.20
Poniedziałek/ środa

18.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 5
os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

 

Sensei
S.Więckowski 4 dan

 

Do 28.10.20
Poniedziałek/ środa

19.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 5

os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

 

Sensei
S.Więckowski 4 dan

 

Do 29.10.20
Wtorek/ czwartek

16.45

Szk. Podst. Nr 114
ul. Łąkowa 31

Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Bartłomiej Potępa 2 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

Do 29.10.20
Wtorek/ czwartek

18.15

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 5

os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan

 

Sensei
S.Więckowski 4 dan

 

Do 29.10.20
Wtorek/ czwartek

19.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 5

os. Oświecenia 30

Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Maciej Burnetko 2 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

Do 29.10.20
Wtorek/ czwartek

18.00

Szk. Podst. Nr 88
os. Szklane Domy 2

Sensei Łukasz Kwapień 2 dan
Sempai Kacper Dorsz 1 kyu

Sensei
Ł.Kwapień 2 dan

Do 29.10.20
Wtorek/ czwartek

17.15
i
18.30

Szk. Podst. 107
ul. Zdrowa 6

Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan
Sensei Maciej Burnetko 2 dan

Shihan
A.Pierzchała 7 dan

Do 28.10.20
Poniedziałek/ środa

18.00

 

Szk. Podst. Nr 91
os. Handlowe 4

Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan
Sensei Krzysztof Kuc 1 dan

Sensei
E.Majcherczyk 2 dan

Do 29.10.20
Wtorek/ czwartek

18.00

Szk. Podst. Nr 91
os. Handlowe 4

Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan

Sensei
E.Majcherczyk 2 dan

Do 29.10.20
Wtorek/ czwartek

17.00
i 18.00

Szk. Podst. Nr 92
os. Strusia 19

Sensei Piotr Król 1 dan
Sensei Krzysztof Socha 2 dan

Sensei
P.Król 1 dan

Sensei
K.Socha 2 dan

Do 29.10.20
Wtorek/ czwartek

19.30

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 5

os. Oświecenia 30

Hanshi Jan Dyduch 8 dan
Sensei Stefan Więckowski 4 dan 

Hanshi
J.Dyduch 8 dan

Sensei
S.Więckowski 4 dan

Copyright - 2021 - Krakowski Klub OYAMA