krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970


biuro@oyama-krakow.pl

CZERWCOWE EGZAMINY UCZNIOWSKIE

 

Foto: Radosław Dyduch

 

    
 

DO WIADOMOŚCI UCZNIÓW I RODZICÓW

 

KOMUNIKAT

Zarząd Krakowskiego Klubu OYAMA informuje, że w dniach 05-14.06.2017 r. zostaną przeprowadzone egzaminy na stopnie uczniowskie (kyu), zgodnie z podanym harmonogramem SESJI CZERWCOWEJ.

1. Uczniowie zdają egzaminy z dotychczas nauczanego materiału - zgodnie z wymaganiami
szkoleniowo-egzaminacyjnymi, zamieszczonymi w oficjalnym Informatorze OYAMA Polskiej Federacji Karate.

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w sesji CZERWCOWEJ 2017 r. jest:

  • członkostwo Krakowskiego Klubu OYAMA i OYAMA Polskiej Federacji Karate,

  • zapłacenie raty składki członkowskiej za CZERWIEC 2017,

  • złożenie „Zgłoszenia do udziału w egzaminie” na ręce instruktora,

  • wpłacenie odliczoną gotówką opłaty za udział w egzaminie na ręce instruktora.

3. Zgodnie z decyzją OYAMA PFK z dnia 29.08.2014 r., w całej Polsce obowiązują jednakowe opłaty egzaminacyjne w wysokości:

 

STOPIEŃ SZKOLENIOWY KYU

Opłata

10 kyu (pierwszy egzamin dla początkujących)

60 zł.

od 9 kyu oraz 9 kyu junior do 8 kyu junior

60 zł.

od 8 kyu oraz 8 kyu senior do 5 kyu, 5 kyu junior i 5 kyu senior

60 zł.

4 kyu oraz 4 kyu junior i 4 kyu senior

70 zł.

3 kyu oraz 3 kyu junior i 3 kyu senior

90 zł.

2 kyu oraz 2 kyu junior i 2 kyu senior

110 zł.

1 kyu (od 16 lat)

210 zł.

 

4. Po zdaniu egzaminu, uczniowie otrzymują z rąk instruktora oficjalny certyfikat OYAMA Polskiej Federacji Karate.

5. Uczniowie w porozumieniu z instruktorem, mogą zdawać egzamin w innych terminach ( np. ze względu na chorobę lub poprawkę).

6. Egzamin poprawkowy nie wymaga nowej opłaty.

7. Egzaminy nie są obowiązkowe. Osoby, które nie zdają testu, normalnie biorą udział w zajęciach.

8. Osoby początkujące nie muszą mieć kimona na egzaminie.

 

.........................................................................................................................................( odciąć)

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W EGZAMINIE (złożyć na ręce instruktora prowadzącego zajęcia)

 

Zgłaszam swój udział w egzaminie na stopień: ............ kyu

 

Imię i nazwisko kandydata: .....................................................................................................

  

Data urodzenia..........................................................Podpis...................................................
                                                   
( dzień, miesiąc, rok)

 

 

Harmonogram egzaminów CZERWCOWYCH
w Krakowskim Klubie OYAMA w 2017 r.

Data
egzaminu

Godz. Miejsce egzaminu Instruktor grupy Egzaminator  
05.06.2017
(Poniedziałek)
18.00
i
19.15
Szk. Podst. 113
ul. Stachiewicza 33
Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan
Sensei Łukasz Kwapień 1 dan
Shihan
A.Pierzchała 7 dan
06.06.2017
(Wtorek)
17.15
i
18.30
Szk. Podst. 107
ul. Zdrowa 6
Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan
Sensei Maciej Burnetko 2 dan
Shihan
A.Pierzchała 7 dan
06.06.2017
(Wtorek)
16.30 Szk. Podst. 37
os. Stalowe 18
Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan
Sempai Piotr Krzysteczko 1 kyu  
Sensei
E.Majcherczyk 2 dan
07.06.2017
(Środa)
17.00
do
6 lat
Szk. Podst. 130
os. Oświecenia 30
Sensei Stefan Więckowski 4 dan   Sensei
S.Więckowski 4 dan  
07.06.2017
(Środa)
18.00 Szk. Podst. 130
os. Oświecenia 30
Sensei Stefan Więckowski 4 dan   Sensei
S.Więckowski 4 dan  
07.06.2017
(Środa)
19.00 Szk. Podst. 130
os. Oświecenia 30
Sensei Stefan Więckowski 4 dan   Sensei
S.Więckowski 4 dan  
07.06.2017
(Środa)
18.00
i
19.00
Gimnazjum 47
os. Handlowe 4
Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan   Sensei
E.Majcherczyk 2 dan
08.06.2017
(Czwartek)
18.00 Gimnazjum 47
os. Handlowe 4
Sensei Edyta Majcherczyk 2 dan
Sempai Tomasz Czyż 1 kyu
Shihan
A.Pierzchała 7 dan  
08.06.2017
(Czwartek)
16.30 Szk. Podst. 114
ul. Łąkowa 31
Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Bartłomiej Potępa 2 dan  
Sensei
S.Więckowski 4 dan
08.06.2017
(Czwartek)
18.00 Szk. Podst. 130
os. Oświecenia 33
Sensei Stefan Więckowski 4 dan   Sensei
S.Więckowski 4 dan  
08.06.2017
(Czwartek)
19.15 Szk. Podst. 130
os. Oświecenia 33
Sensei Stefan Więckowski 4 dan
Sensei Maciej Burnetko 2 dan  
Sensei
S.Więckowski 4 dan
08.06.2017
(Czwartek)
16.15
do
6 lat
Szk. Podst. 92
os. Kalinowe 18
Sensei Piotr Król 1 dan Sensei
P.Król 1 dan
08.06.2017
(Czwartek)
17.00 Szk. Podst. 92
os. Kalinowe 18
Sensei Piotr Król 1 dan
Sensei Krzysztof Socha 2 dan
Sensei
P.Król 1 dan
08.06.2017
(Czwartek)
18.00 Szk. Podst. 92
os. Kalinowe 18
Sensei Piotr Król 1 dan Sensei
P.Król 1 dan
12.06.2017
(Poniedziałek)
17.30 Szk. Podst. 36
ul. Mazowiecka 70
Sensei Krzysztof Socha 2 dan
Sensei Aleksandra Broda 1 dan  

Sensei
K.Socha 2 dan

12.06.2017
(Poniedziałek)
18.00 Szk.Podst.18
ul. Półkole 11
Sensei Maciej Burnetko 2 dan
Sensei Radosław Dyduch 1 dan  
Sensei
M.Burnetko 2 dan
12.06.2017
(Poniedziałek)
18.15   Szk. Podst. 129
os. Na Wzgórzach 13
Sensei Bartłomiej Potępa 2 dan
Sempai Piotr Krzysteczko 1 kyu
Sensei
B.Potępa 2 dan  
13.06.2017
(Wtorek)  
17.00
i
18.00
Szk. Podst. 88
Os. Szklane Domy 2
Sensei Łukasz Kwapień 1 dan
Sensei Aleksandra Broda 1 dan
Sensei
Ł.Kwapień 1 dan  
14.06.2017
(Środa)
17.00 Szk. Podst. 31
ul. Prusa 18
Sensei Krzysztof Kuc 1 dan
Sempai Mateusz Juszczyk 2 kyu

Shihan
A.Pierzchała 7 dan


 

 

 

Copyright - 2017 - Krakowski Klub OYAMA